Kabelová měřicí technika Megger


2021-07-19

 

Kabelová měřicí technika Megger

 

Odstraňování poruch, zkoušky a diagnostika kabelů představují významnou součást životního cyklu energetických kabelových vedení. Konzistentní plán profylaktické údržby, analýzy parametrů a reportingu mohou výrazně zlepšit ukazatele spolehlivosti provozovatele energetických sítí.

 

Společnost Megger nabízí přístrojová řešení pro oblast kabelů v následujících kategoriích:

 

Lokalizace poruch a vyhledávání tras kabelů

Zařízení pro rychlou, přesnou a bezpečnou lokalizaci poruch kabelů, které umožní minimalizovat čas výpadku dodávky elektrické energie. Snadno lze získat všechny potřebné informace o kabelech pro správné rozhodnutí při odstraňování poruch kabelové sítě v průběhu její životnosti. Proces lokalizace poruch kabelů se skládá z několika etap a pro provozovatele kabelové sítě je důležité, aby se tento proces realizoval co nejrychleji, nejpřesněji a zároveň co nejbezpečnějším způsobem, v zájmu minimalizace času výpadku dodávky elektrické energie. Jako technologický lídr v této oblasti, společnost Megger vyvíjí a vyrábí nejširší nabídku kabelové měřicí techniky splňující tato kritéria, přičemž navíc přihlíží i k co nejkomfortnějšímu a nejpřehlednějšímu ovládání měřicích systémů. Proč právě Megger? Společnost vychází ze sedmdesátiletých zkušeností značky SebaKMT. V oboru kabelové měřicí a diagnostické techniky zde lze nalézt nejširší nabídku moderních přístrojových řešení pro všechny typy koncových uživatelů a aplikací – od cenově dostupných přenosných jednoúčelových přístrojů (obr. 1), souprav pro trasování a identifikaci kabelů přes mobilní kabelové měřicí systémy různých konfigurací a výkonů (obr. 2), až po kompletně vybavené kabelové měřicí vozy.

 

Kabelová měřicí technika Megger

Obr. 1. Měření izolačního odporu

Měření izolačního odporu

Obr. 2. Systém MFM10 pro plášťové zkoušky a lokalizaci plášťových poruch

Kabelové měřicí vozy

Tato koncepce umožňuje mít všechna potřebná zařízení a nástroje pro lokalizaci poruch a zkoušení kabelů vždy po ruce k rychlému nasazení v kompletně vybaveném měřicím voze, ušitém na míru potřebám zákazníka (obr. 3). Ať už pracuje v terénu nebo v městském prostředí, je nezbytné, aby měl při lokalizaci poruch k dispozici správné vybavení. Když používá správné nástroje, čas lokalizace poruch se dramaticky zrychlí a poruchy lze řešit efektivněji. Řada kabelových měřicích vozů Megger nabízí řešení problémů s lokalizací poruch ve skutečném světě, bez ohledu na okolní prostředí. Měřicí systémy byly vyvinuty ve spolupráci s koncovými uživateli, aby bylo zajištěno, že splňují standardy a požadavky každodenní práce v terénu. Měřicí vozy Megger jsou navrženy tak, aby byly přizpůsobitelné potřebám koncových uživatelů. Pro příslušný kabel mohou být provedeny nejvhodnější zkoušky bez ohledu na to, zda se jedná o nízké nebo vysoké napětí. Výbava kabelových měřicích vozů může zahrnovat pouze techniku na lokalizaci poruch, doplněnou o zkušební vn zdroj nebo kompletní měřicí systém včetně diagnostiky. Uživatelé si mohou nakonfigurovat různé výkonové varianty rázového generátoru, maximálních hodnot napětí, rozmístění vestavby apod.

Kabelové měřicí vozy

Obr. 3. Kompletně vybavený kabelový měřicí vůz

Diagnostika kabelů

Kontrola kvality montážních prací při pokládce kabelů a montáži kabelových souborů, prevence poruch, cílená obnova nejhorších prvků na základě jejich stavu. Megger je specialistou v oblasti zkušebních zdrojů vn a zařízení na diagnostiku kabelů vn. Disponuje velkými zkušenostmi ve vývoji, výrobě a praktické aplikaci zkušebních zdrojů 0,1 Hz, které dnes mezinárodní normy předepisují pro použití při provozních zkouškách kabelů s izolací PE/XLPE. Jedinečný patentovaný způsob generování zkušebního signálu 0,1 Hz s tvarem průběhu pravoúhlý kosinus umožňují kompaktní rozměry a hmotnosti zkušebních zdrojů 0,1 Hz, při současných nejvyšších zkušebních kapacitách (tedy délkách kabelů) na trhu. V nabídce Megger jsou zdroje 0,1 Hz pro všechny napěťové úrovně kabelů vn. Lokální diagnostika kabelů měřením částečných výbojů je již mnoho let etablovanou metodou pro kontrolu kvality montáže, jakož i pro profylaktickou údržbu kabelů vn. Zařízení Megger pro měření částečných výbojů používají osvědčenou metodu DAC (tlumené oscilující napětí), umožňující nedestruktivně detekovat a lokalizovat slabá místa v kabelu s potenciální degradací izolace v důsledku výbojové aktivity a určit tzv. zápalné a zhášecí napětí výbojů, amplitudu, fázové rozložení a četnost. To jsou důležitá kritéria pro posouzení kritičnosti výbojové aktivity. Nejnovější univerzální kabelový zkušební a diagnostický systém TDM4540/TDM6260 (obr. 4) představuje v dané oblasti revoluční kvalitativní skok, neboť slučuje v jednom zařízení napěťový zdroj DC a 0,1 Hz pro napěťové zkoušky, jakož i zařízení na měření částečných výbojů třemi různými průběhy napětí: DAC, sinus nebo pravoúhlý kosinus. Diagnostika částečných výbojů pro kabely až do řady 35 kV je v tomto systému dále doplněna integrální diagnostikou měření ztrátového činitele tangens delta (určení míry navlhnutí a degradace izolace kabelu). Jedinečnou novou vlastností systému TDM je i možnost provedení tzv. monitorované napěťové zkoušky, tedy měření a lokalizace částečných výbojů během napěťové zkoušky 0,1 Hz s napěťovým průběhem tvaru pravoúhlý kosinus. Nový software pro měření a vyhodnocování částečných výbojů PD Detector automaticky v reálném čase provádí lokalizaci TDR výbojů a výrazně tak zkracuje čas potřebný k vyhodnocení a protokolování diagnostických měření.

Diagnostika kabelů

Obr. 4. Zkušební a diagnostický systém TDM4540

O firmě Megger

Společnost byla založena na konci 19. století. Po celá desetiletí se zabývá navrhováním a výrobou zkušebních a měřicích přístrojů, které provádějí elektrická měření pro preventivní údržbu, řešení problémů, poruch a měření před uvedením do provozu. Produkty Megger podporují zákazníky na celém světě v zlepšování efektivity, snižování nákladů a prodlužování životnosti zařízení. Výsledky měření a analýz pomáhají předvídat selhání energetických zařízení a jeho budoucí výkon. Společnost Megger má pobočky na mnoha místech s týmy technické podpory a distributory po celém světě. Výrobní závody se nacházejí v Německu, Švédsku, Velké Británii a USA.

Společnost Megger věří, že díky úzké spolupráci se zákazníky dokáže dnes i v budoucnu poskytovat nejlepší zákaznická řešení a poprodejní servis. Společnost je odhodlána neustále předvídat potřeby zákazníků tím, že zákazníkům a průmyslovým specialistům naslouchá a neustále investuje do inovativního výzkumu a vývoje, konstrukčního inženýrství a výrobních technik. Zájemci mohou navštívit webové stránky společnosti Megger s webináři, které umožní další prohlubování jejich technických znalostí. Více informací a kontakty lze získat na adresách: www.megger.czwww.megger.sk