Adiabatické systémy31Analytické systémy92Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje52CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně16Dílenský nábytek25Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje13Elektroinstalační materiály35Elektronika a elektrotechnika50Filtrační systémy20Formy5Frekvenční měniče19Frézovací stroje27Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje15Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky17Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení44Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika8Měření a regulace20Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje37Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily18Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Počítače a terminály10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry13Pracovní ochranné pomůcky40Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla24Průmyslová ložiska40Průmyslová maziva54Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata39Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení14Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory19Průmyslové krabice3Průmyslové lasery41Průmyslové magnety33Průmyslové měření33Průmyslové mikroskopy8Průmyslové motory66Průmyslové obaly35Průmyslové oleje15Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty58Průmyslové snímače70Průmyslové stavby1Průmyslové svařování41Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny36Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače34Průmyslové značení54Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy32Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory17Signalizace a zabezpečení5Skladové systémy26Služby13Software14Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy23Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika16Ventilátory3Ventily30Vodárenské technologie18Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří46Zakázková výroba23Záložní zdroje napájení21Zdvihací technika33Zkoušení materiálů49Zkušební komory32

paletkové dopravníky - paletkové dopravníky pro testovací linky, montážní paletkové dopravníky


paletkové dopravníky - montážní paletkové dopravníky pro testovací linky

Paletkový dopravník představuje efektivní systém dopravy montovaných nebo testovaných dílů na technologických paletkách. Vesměs se paletkové dopravníky používají v sestavě montážních, popř. testovacích či zkušebních linek, kdy je zájmový díl usazen do zakládacího přípravku technologické paletky, která je nedílnou součástí paletkového dopravníku a dané pracovní operace se na dopravovaném dílu provádí automaticky nebo manuálně. Montovaný nebo testovaný díl je na paletkovém dopravníku dopravován výhradně na technologické paletce, která se pohybuje na článkovém pasu modulárního článkového dopravníku. V jednotlivých technologických krocích může být paletka s dílem na paletkovém dopravníku s vysokou přesností zastavena, přičemž plastový článkový pás pod technologickou paletkou podjíždí.

Paletky, pohybující se na paletkovém dopravníku montážní či testovací linky nemají mezi sebou žádnou vzájemnou vazbu a pohybují vůči sobě nezávisle. V místě vlastní pracovní operace je paletka zastavena stoperen a je zapozicována lokační jednotkou, která je nedílnou součástí paletkového dopravníku. Před touto lokační jednotkou je u paletkového dopravníku vesměs instalován i předstoper, který drží akumulací technologických paletek s montovaným dílem před danou pracovní operací.

Firma F System vznikla v roce 2009 na základě dlouholetých zkušeností v oblasti průmyslové automatizace, a to zejména na poli článkových a modulárních dopravníků a speciálních strojů pro usměrňování výrobního materiálového toku. V naší firmě se specializujeme zejména na modulární článkové dopravníky, které jsou postaveny na modulární platformě z typizovaných a standardních dílů.

Cílem firmy F System je pomáhat zákazníkům ve zvýšení jejich produktivity výroby za pomoci spolehlivých, odzkoušených, bezpečných a funkčních „modulárních článkových dopravníků „ze stavebnice“, při současném snížení zmetkovitosti, prostojů a nákladů na jejich údržbu.

paletkové dopravníky - zakázková výroba a montáž paletkových dopravníků