podavače krátkých tyčí

 podavače krátkých tyčí - bezobslužné podavače krátkých tyčí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

podavače krátkých tyčí

podavače krátkých tyčí - bezobslužné podavače krátkých tyčí

Naše podavače tyčí zvyšují produktivitu výroby - díky moderním technologiím nastal pokrok jak v řešení vlastních obráběcích strojů, tak i v oblasti příslušenství pro obráběcí stroje. Pro dosažení maximálního možného výkonu ve výrobním procesu je třeba, aby bylo použité příslušenství v souladu s jeho výrobními možnostmi. Moderní doba klade stále větší důraz na bezobslužnost obráběcích strojů a jejich příslušenství. Aplikace podavače tyčí přináší významnou pomoc a také zvyšuje produktivitu obrábění na CNC soustruzích. Podavač tyčí je zařízení, které bez zásahu obsluhy zajišťuje přísun materiálu do pracovního prostoru soustruhu. Existují podavače bez zásobníku materiálu a podavače se zásobníkem materiálu, které zajišťují několikahodinový bezobslužný provoz.

Švýcarská společnost LNS, významný výrobce příslušenství pro obráběcí stroje, má v současném portfoliu díky vývoji a akvizicím nejen podavače tyčí, ale i vysokotlaké chlazení, vynašeče třísek či odsávání a filtraci.

Od 1. 1. 2019 zastupuje všechny produkty firmy LNS na českém a slovenském trhu společnost technology-support s.r.o.

Základní dělení podavačů tyčí je na podavače krátkých tyčí a na podavače tyčí dlouhých délek.

Podavače krátkých tyčí se výrazně rozšířily na konci 90 let, zejména v USA. Jejich typickým znakem je, že podávaná tyč není při obrábění stabilizována jinak než upínačem (sklíčidlo, kleština) soustruhu, a její délka tedy nesmí překročit délku vřetena (včetně upínacího válce a upínače). Podavač slučuje v jediné jednotce zařízení pro posuv tyče při obrábění součástí, ale i automaticky pracující zásobník tyčí, schopný založit do vřetena bez zásahu obsluhy novou tyč. Vzhledem k tomu, že pracuje s tyčemi kratších délek, umožnuje využívat plný rozsah otáček soustruhu. Navedení tyče a její stabilizaci při obrábění umožnuje vřetenová vložka soustruhu, kterou si uživatel stroje upraví tak, aby její průměr jen málo převyšoval průměr podávané tyče. Na tyče nejsou kladeny neobvyklé nároky ani z hlediska přímosti, ani z hlediska opracování jejich čel. Stůl podavače bývá řešen jako zásobník tyčí, jehož kapacita umožnuje bezobslužnou činnost často značně přesahující jednu pracovní směnu. Pracovním médiem podavače je stlačený vzduch. Podavač zabírá minimální zastavenou plochu, jen málo převyšující délku podávané tyče.

Podavačem tyčí dlouhých délek či podavačem „dlouhých tyčí“ je nazýváno zařízení, které zajištuje stabilizaci tyče podavačem i za rotace. Ke stabilizaci otáčení tyče přidal moderní podavač i funkci protlačení tyče vřetenem zpravidla až na mechanický doraz soustruhu, aby mohla být obrobena nová součást. Tento typ podavače vychází z klasického zásobníku dlouhých tyčí. Ke středění dlouhé tyče je nejčastěji využito hydrodynamického účinku oleje ve vodicí trubce podavače, která tvoří plášť kolem rotující tyče. Hydrodynamický efekt slábne, zvětšuje-li se vůle mezi rotující tyčí a vodicí trubkou. Proto je třeba měnit vodicí trubku při každé výraznější změně průměru tlačené tyče. Někdy je tlačená tyč současně i mechanicky podepírána rotující hlavou tlačníku, tj. částí vysouvanou z podavače a protlačující tyč vřetenem soustruhu. Tlačník je dotlačován k tyči pístem, který je zpravidla posouván ve stejné vodicí trubce a stejným tlakovým olejem. Tyč je často dotlačována i při rotaci. Základní nevýhodou tohoto typu podavačů je velká stavební délka, která je součtem délky tyče a tlačníku, který musí zajistit protlačení tyče celým vřetenem soustruhu.

Společnost LNS byla založena v roce 1972 ve švýcarském kantonu Jura. Tento region je centrem nejen švýcarského hodinářského průmyslu ale také na něj navazujícího strojírenství. Je to také místo, kde byl vynalezen první podavač tyčí pro obráběcí stroje. V roce 1975 byl zkonstruován první hydraulický podavač, známý jako Hydrobar®. V praxi tento systém vede rotující tyč do olejové lázně a pokrývá ji jemnou vrstvou oleje. Tím se snižuje tření, hluk a vibrace a zároveň se zvyšuje rychlost vřetena čímž se zefektivňuje celá výroba. Tento vynález byl tak velkým úspěchem, že se nejen významně zvýšil obchod LNS, ale jméno Hydrobar® se stalo obecným pojmem, který se dodnes stále používá ve strojírenském průmyslu. V návaznosti na tento mezník se společnost zaměřila na vývoj inovativních produktů. Díky tomu mohou zákazníci firmy LNS profitovat ze stále chytřejších produktů pro efektivnější výrobu.