MultiCAD

 MultiCAD - Multi CAD prostředí, MultiCAD kombinování dat

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

MultiCAD

MultiCAD - MultiCAD prostředí pro kombinování dat různých CAD systémů

Správa a řízení dat ve vašem podniku (PDM/PLM)+6:18
Chcete vybudovat digitální pracovní prostředí, které spojuje lidi s informacemi, které potřebují? Chcete propojit uživatele, nejen konstruktéry a inženýry, s vašimi produktovými daty a procesy? Co kdyby všichni mohli jednoduše překonávat tyto hranice a mohli efektivně a bezpečně zachytit a sdílet informace?

Řešení Teamcenter s MultiCAD zajišťuje jednotnou datovou platformu a efektivní práci s daty. Co můžete od takového systému očekávat?

    *Správu mechanických konstrukčních,
    * správa elektro dat,
    * správa NC dat,
   * řízení výrobních dat
    *MultiCAD prostředí, možnost kombinovat data z různých CAD systémů.
    *Automatické generování vizualizačního formátu JT pro prohlížení 3D dat.
    *Ochranu a zabezpečení všech dat.
    *Integrované workflow procesy a zrychlení stávajících procesů.
    *Řízení požadavků, revizí, změn.
    *Centrální správu firemních standardů a knihoven a opakované využití.
    *Vyhledávání Google Search.
    *Integrace s vaším ERP systémem.

Pokud má podnik vybudované digitální pracovní prostředí, je rozhodně připraven snáze zvládat jak výrazný nárůst komplexity výrobků, tak výrazný nárůst regulace, směrnic a omezení. Je rychlý a flexibilní ke změnám a tím i jednodušeji přizpůsobivý tlaku na cenu výrobků a zkrácení dodací doby.

V praxi to znamená, že každý má přístup přes MultiCAD k přesným návrhovým datům - dokonce i 3D reprezentaci, pokud si to přeje! Pokud například odborník na technickou dokumentaci potřebuje určitý průřez nebo výkres, může jej v MultiCAD najít a použít bez toho, aniž by o něj žádal konstruktéra. A to znamená, že pracovníci mají přístup k požadovaným datům, neztrácejí čas prací na nesprávných verzích a neaktuálních informacích.