PDM - Product Data Management (PDM)

 PDM - Product Data Management (PDM), správa výrobní dokumentace a správa celého životního cyklu výrobku nebo-li Product Data Management - PDM

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

PDM - Product Data Management (PDM)

PDM - Product Data Management (PDM) - proč PDM ?

Správa výrobní dokumentace je segmentem správy celého životního cyklu výrobku. Podporuje podnik v oblasti řízení dat o produktu. Komplexní podpora pro životní cyklus výrobku podporují řešení PLM (ang. Product Lifecycle Management).

PDM (Product Data Management) je platforma, která shromažďuje údaje o daném produktu, postupech jeho výroby a technologických zdrojích. Je určená pro konstruktéry, technology, výrobní oddělení a oddělení kvality.

Hlavním úkolem systému PDM je komplexní podpora podniku ve všech oblastech tvorby a vývoje produktů. Takovýto systém podporuje celý cyklus vývoje a života produktu, tj. od chvíle vytvoření koncepce, přes projekt, následně výrobu až po poprodejní servis a likvidaci. Systém PLM je nástroj integrující lidské zdroje, data, procesy a systémy CAD, které umožňují kontrolu a řízení všech informací o daném produktu.

PLM a PDM řešení Teamcenter zajišťuje jednotnou datovou platformu a efektivní práci s daty. Co můžete od takového systému očekávat?

    *Správu mechanických konstrukčních, elektro dat, správu NC dat.
    *PDM MultiCAD prostředí, možnost kombinovat data z různých CAD systémů.
    *Automatické generování vizualizačního formátu JT pro prohlížení 3D dat.
    *Ochranu a zabezpečení všech dat.
    *PDM integrované workflow procesy a zrychlení stávajících procesů.
    *Řízení požadavků, revizí, změn.
    *Centrální správu firemních standardů a knihoven a opakované využití.
    *Vyhledávání Google Search.
    *PDM Integrace s vaším ERP systémem.

Pokud má podnik vybudované digitální pracovní prostředí (PLM/PDM), je rozhodně připraven snáze zvládat jak výrazný nárůst komplexity výrobků, tak výrazný nárůst regulace, směrnic a omezení. Je rychlý a flexibilní ke změnám a tím i jednodušeji přizpůsobivý tlaku na cenu výrobků a zkrácení dodací doby.

V praxi to znamená, že každý má přes PDM přístup k přesným návrhovým datům - dokonce i 3D reprezentaci, pokud si to přeje! Pokud například odborník na technickou dokumentaci potřebuje určitý průřez nebo výkres, může jej najít a použít bez toho, aniž by o něj žádal konstruktéra. A to znamená, že pracovníci mají přístup k požadovaným datům, neztrácejí čas prací na nesprávných verzích a neaktuálních informacích.

PDM - PDM software, Product Data Management (PDM)