digitální ověřování výroby

Siemens Industry Software, s.r.o. ověřování výroby - digitální ověřování výroby

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

digitální ověřování výroby

 

Digitální ověřování výroby

 

Pomocí technologie digitálních dvojčat vám může vám pomoci odladit výrobu, zjistit možné problémy, otestovat několik variant scénářů výroby, a to vše ve virtuálním prostředí. Získáte tak jistotu, že návrh je skutečně možné realizovat, že plán je vždy aktuální a synchronizovaný, že zvolené strategie budou fungovat a že výroba poběží dle vašich předpokladů. Pomůže vám také zjistit, jak lze do vašich výrobních linek začlenit nové technologie, aniž byste museli příslušná zařízení nejdříve zakoupit a nainstalovat, abyste poznali jejich výkonnost.

 

Jak digitální ověřování výroby funguje?


1) Nejdříve se vytvoří digitální koncept výrobního systému. Po odsouhlasení a schválení zadavatelem se digitální model rozpracuje v detailu a vznikne podrobný 3D layout výrobního zařízení tzv. digitální dvojče.


2) Na tomto digitálním modelu se odladí funkční chování mechanické části zařízení jako je kinematika, prostor, dosahy a pohyby robotů, odstraní se kolize a otestují různé scénáře mechanického chování systému. Pro roboty se vytvoří offline programy včetně logiky (PLC instrukcí).


3) Následují další kroky jako přidání logiky k jednotlivým výrobním prostředkům, definice senzorů, definice dopravy materiálu, mapování signálů a připravení modelu pro řízení pomocí nadřazené logiky.


4) Digitální mechanický model se propojí s reálným nebo virtuálním řídícím systémem (PLC) a odzkouší se robotické programy spolu s PLC programy a ověří se a odladí funkčnost systému, čas taktu a otestují různé scénáře chování systému z pohledu automatizace.


5) Odzkoušené a vyladěné robotické a PLC programy se nahrají do fyzického výrobního zařízení, jehož výroba a stavba probíhala paralelně s virtuálním ladění softwaru na digitálním dvojčeti. Díky virtuálnímu zprovoznění je omezeno riziko překvapení, dolaďování a změny na místě a vlastní fyzické zprovoznění zabere mnohem méně času.