správa CAD dat

 správa CAD dat - systém pro správu CAD dat

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

správa CAD dat

správa CAD dat - systém pro správu CAD dat

Podle společnosti Aberdeen 72% malých a středních firem používá ke správě dat souborový server nebo lokální počítačové úložiště. Jste si vědomi jak chybějící systém pro správu dat negativně ovlivňuje chod společnosti?

Firmy postrádající systém pro správu a řízení CAD dat čelí těmto problémům:

    Časově náročné vyhledávání údajů.
    Složité sdílení dat s kolegy, zákazníky či dodavateli.
    Neefektivně strávený čas s opakujícími se činnostmi při konstrukci.
    Konfliktní verze dokumentů.
    Ztráta důležitých dat.
    Práce s neaktuálními dokumenty.
    Finanční & časové ztráty a neplánované vícenáklady jako důsledek výše uvedených bodů
    Nepružnost firmy způsobující nižší konkurenceschopnost a nižší výkonnost
    Pomalejší přizpůsobivost dnešnímu dynamickému trhu

Pokud víte, že potřebujete získat kontrolu nad produktovými daty a procesy nad nimi, může vás trápit otázka jaký software pořídit. Stačí vám správa produktových dat (PDM) nebo potřebujete správu životního cyklu výrobku (PLM)? Nechcete si ukrojit větší porci, než zvládnete využít, ale zároveň se nechcete nechat do budoucna svazovat systémem, který nedokáže růst spolu s potřebami vaší společnosti?

Chcete vybudovat digitální pracovní prostředí, které spojuje lidi s informacemi, které potřebují? Chcete propojit uživatele, nejen konstruktéry a inženýry, s vašimi produktovými daty a procesy? Co kdyby všichni mohli jednoduše překonávat tyto hranice a mohli efektivně a bezpečně zachytit a sdílet informace?

Řešení Teamcenter a správa CAD dat zajišťuje jednotnou datovou platformu a efektivní práci s daty. Co můžete od takového systému očekávat?

  -  Správu mechanických konstrukčních, elektro dat, správu NC dat.
  -   MultiCAD prostředí, možnost kombinovat data z různých CAD systémů.
  -    Automatické generování vizualizačního formátu JT pro prohlížení 3D dat.
  -   Ochranu a zabezpečení všech dat.
   -   Integrované workflow procesy a zrychlení stávajících procesů.
   -   Řízení požadavků, revizí, změn.
   -   Centrální správu firemních standardů a knihoven a opakované využití.
    -  Vyhledávání Google Search.
    -  Integrace s vaším ERP systémem.

Pokud má podnik vybudované digitální pracovní prostředí Teamcenter, je rozhodně připraven snáze zvládat jak výrazný nárůst komplexity výrobků, tak výrazný nárůst regulace, směrnic a omezení. Je rychlý a flexibilní ke změnám a tím i jednodušeji přizpůsobivý tlaku na cenu výrobků a zkrácení dodací doby.

V praxi to znamená, že každý má přístup k přesným návrhovým datům - dokonce i 3D reprezentaci, pokud si to přeje! Pokud například odborník na technickou dokumentaci potřebuje určitý průřez nebo výkres, může jej najít a použít bez toho, aniž by o něj žádal konstruktéra. A to znamená, že pracovníci mají přístup k požadovaným datům, neztrácejí díky správě CAD dat čas prací na nesprávných verzích a neaktuálních informacích.