elektrody pro svařování nízkolegované oceli

 elektroda pro sváření nízkolegované oceli - elektrody pro svařování nízkolegované oceli

 
  • Dukelská 1296
  • Chomutov,430 01
  • Tel. +420 474 651 645-6, 733 606 583
  • Fax. +420 474 651 647
  • http://www.osva.cz
  • osva@osva.cz
  • IČ:    25438999
  • DIČ: CZ25438999
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

elektrody pro svařování nízkolegované oceli

elektroda pro sváření nízkolegované oceli - elektrody pro svařování nízkolegované oceli

Při výběru vhodné svařovací elektrody na sváření oceli je základním pravidlem kvalita svarového kovu, která musí být ekvivalentní nebo vyšší než základní materiál.

Poloha svařování a typ svarového spoje, tloušťka svařovaného materiálu, zejména litiny způsob zatížení, vnější podmínky jsou další faktory, které mají vliv na výběr vhodného přídavného materiálu. Typ obalu elektrody pro svařování nízkolegované oceli má vliv jak na kvalitu svarového kovu, tak i na operativní vlastnosti při svařování.

Rutilový obal elektrod pro sváření umožňuje snadné zapálení oblouku a je zvlášť vhodný pro zhotovení krátkých svarů i pro překlenovací svary. Rozstřik svarového kovu je minimální, povrch svaru hladký. Elektroda pro svařování nízkolegovaných ocelí s tímto typem obaluje snadno ovladatelná v různých polohách svařování. Vzhledem k menšímu závaru se nedoporučují používat na svařování silných plechů, na tlakové nádoby, kotle apod. Rutilový obal je relativně necitlivý na vlhkost.