konstrukce elektrod

technology-support s.r.o. konstrukce elektrod - Cimatron pro konstrukci a výrobu elektrod, programování elektrod, automatizovaná výroba a konstrukce elektrod

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

konstrukce elektrod

 

konstrukce elektrod - Cimatron pro konstrukci a výrobu elektrod

 

Jak dosáhnout efektivní konstrukce elektrod? Cimatron nabízí efektivitu a uživatelskou svobodu. Výroba elektrody je proces, který začíná konstrukcí elektrody a končí její výrobou na CNC fréze. Je důležité, aby byl každý z bodů procesu snadný a uživatelsky příjemný. Proto má Cimatron možnost využití přizpůsobitelných šablon jak pro konstrukci elektrody, tak pro programování elektrod. Díky tomu je celý proces rychlejší a náklady jsou nižší.

 

Je výhodné mít CAD software, který nabízí kroky pro konstrukci elektrod. Nespornou výhodou také je, když je toto softwarové řešení propojeno s CAMem. Tedy mít CAD/CAM software. Díky vzájemnému propojení nevznikají chyby při exportech do jiných programů a neztrácejí se entity v modelech. Toto spojení nabízí Cimatron.

 

Co to znamená automatizovaná tvorba elektrod?

 

Příkladem automatizované tvorby elektrod v Cimatronu je postup, kdy konstruktér nejprve zvolí pálicí plochy elektrody a Cimatron následně určí velikost její základny podle nastavených pravidel. Poté konstruktér nastaví funkci pro vytvoření vedlejších pálicích ploch a Cimatron automaticky dodržuje směr tečny k hlavním pálicím plochám a délku podle nastavené bezpečné vzdálenosti od základny.
Po vytvoření geometrie elektrody je potřeba zvolit souřadnicový systém, kdy software automaticky nabízí přednastavené body jako nejnižší bod elektrody, plochu základny elektrody apod. Dále je k dispozici i možnost simulace pohybu elektrody a přidání držáku. Takto vytvořenou elektrodu umí Cimatron uložit jako šablonu a další tvarově podobné elektrody vytvářet pomocí této šablony takzvaně „na jedno kliknutí“. Samozřejmostí každého CAD softwaru by měla být automatická tvorba výkresů elektrod. V případě integrovaného CAD/CAM řešení, jako je Cimatron, je dalším krokem tvorba NC programu v přímé provázanosti s konstrukčními daty a bez nutnosti převodu do jiného softwaru. Velkou výhodou jsou také nástroje pro automatický export parametrů elektrod do hloubicích EDM strojů, což velmi zjednodušuje a urychluje práci, a především předchází chybám, kterým se při ručním zadávání nelze úplně vyhnout.

 

Automatický neznamená vždy efektivní – důležitá je možnost volby

 

Automatizované CAD funkce v Cimatronu jsou pro snadnou a rychlou tvorbu a konstrukci elektrod velmi efektivní, ale každý model nemusí být ideální pro jejich použití. U složitějších elektrod je potřeba některé automatické kroky nahradit manuálním zásahem konstruktéra. A v tom je síla Cimatronu, který umožňuje kombinovat automatické i manuální funkce.

 

Cimatron – pružný software nejen pro konstrukci a obrábění elektrod

 

Cimatron je CAD/CAM software s dlouholetou tradicí určený především pro nástrojárny, který nabízí vedle řešení pro elektrody i širokou škálu specializovaných nástrojů a aplikací pro konstrukci vstřikovacích forem, postupových a transferových lisovacích nástrojů a pro obrábění.

 

Velkou výhodou Cimatronu je variabilita, a to jak v kombinaci modulů, které chcete využívat, tak při vlastní práci a volbě postupu. Tento software pro nejen konstrukce elektrod díky řadě automatických funkcí a komplexnímu řešení urychluje práci, ale potřebuje-li jít konstruktér či programátor z nějakého důvodu jinou cestou, nic mu v tom nebrání. Přizpůsobivost konkrétním potřebám uživatele je patrná i v modulárním sytému Cimatronu. I v režimu určeném pro elektrody je možné Cimatron používat jen jako CAD, vybavený výše popsanými funkcemi, v kombinaci s jiným CAM řešením nebo je možné s ním pracovat v jeho maximálně efektivní podobě integrovaného CAD/CAM řešení.

 

Podívejte se na video výroba 16 elektrod za 15 minut.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=830&v=3HFp1XBYwFg&feature=emb_logo

 

https://www.t-support.cz/kat/cad-cam-cimatron-electrode-solution-ke-strojum-penta