obalená elektroda

SVÁŘECÍ TECHNIKA - OSVA s.r.o. obalená elektroda - dodáváme obalené elektrody pro vaše aplikace, svařovací obalená elektroda

 
    SVÁŘECÍ TECHNIKA - OSVA s.r.o.
  • Dukelská 1296
  • Chomutov,430 01
  • Tel. +420 474 651 645-6, 733 606 583
  • Fax. +420 474 651 647
  • http://www.osva.cz
  • osva@osva.cz
  • IČ:    25438999
  • DIČ: CZ25438999
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

obalená elektroda

 

obalená elektroda - dodáváme svařovací obalené elektrody pro vaše aplikace

 

Při výběru vhodné svařovací elektrody je základním pravidlem kvalita svarového kovu, která musí být ekvivalentní nebo vyšší než základní materiál.

Poloha svařování a typ svarového spoje, tloušťka svařovaného materiálu, způsob zatížení, vnější podmínky jsou další faktory, které mají vliv na výběr vhodného přídavného materiálu, tedy obalené elektrody. Typ obalu obalené elektrody má vliv jak na kvalitu svarového kovu, tak i na operativní vlastnosti při svařování.

Rutilový obal – umožňuje snadné zapálení oblouku a je zvlášť vhodný pro zhotovení krátkých svarů i pro překlenovací svary. Rozstřik svarového kovu je minimální, povrch svaru hladký. Obalená elektroda s tímto typem obaluje snadno ovladatelná v různých polohách svařování. Vzhledem k menšímu závaru se nedoporučují používat na svařování silných plechů, na tlakové nádoby, kotle apod. Rutilový obal je relativně necitlivý na vlhkost.

Bazický obal obalené elektrody – svarový kov vyvařený bazickou obalenou elektrodou obsahuje nízký obsah difúzního vodíku, což má vliv na dobrou vrubovou houževnatost při snížených teplotách a sníženou náchylnost k trhlinám. Ve stejném srovnání dává bazický obal obalené elektrody podstatně vyšší rychlost a tím i výkon navaření především v poloze  svařování zdola nahoru. Obal je citlivý na vlhkost a je nutno respektovat doporučení k uskladnění a přesušování před použitím. Obalené elektrody s bazickým obalem jsou v současné době nejpoužívanějším typem elektrod pro náročné aplikace, např. výroba tlakových nádob, offshore konstrukcí, ve výrobě lodí apod.