měření kmitočtu

 měření kmitočtu - přístroje pro měření kmitočtu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

měření kmitočtu

měření kmitočtu - přístroje pro měření kmitočtu

Frekvence neboli kmitočet je nejpřesněji měřitelná elektrická veličina. Je jednoznačně svázána s časovou jednotkou sekunda. Jednotka frekvence 1 Hz je určena periodickým jevem, jehož doba periody trvá jednu sekundu. Změřit frekvenci tudíž znamená spočítat kmity v určitém časovém intervalu. Je zajímavé, že tomuto požadavku vyhovují jen dvě metody. Nejstarší, neelektrická, určuje časovou jednotku počtem zrníček písku v přesýpacích hodinách. Druhá, nejmodernější elektronická, určuje časovou jednotku počtem impulsů spočtených čítačem. Ostatní metody určují časovou jednotku zprostředkovaně, využitím elektronických rezonančních obvodů, mechanického kmitání krystalových rezonátorů nebo důmyslných mechanických systémů (např. kyvadlové hodiny apod.).  Dosažitelná mez přesnosti měření frekvence je tedy dána především přesností určení časového intervalu. Časová jednotka (sekunda) byla definována až do roku1960 jako 86.400tý díl doby potřebné k jedné otáčce Země vzhledem ke Slunci. V důsledku nepravidelnosti rotace Země byla v roce 1960 definice pozměněna. Nová definice sekundy se opírala o oběh Země kolem Slunce. Efemeridová sekunda byla definována astronomicky, to je jako 31 556 925, 9747tý díl tropického roku 1900, tedy jako část doby, kterou potřebovala Země ke svému oběhu kolem Slunce v roce 1900. Jednotku takto definovanou nelze z pochopitelných důvodů reprodukovat při měření v laboratoři, i když může být definována s velkou přesností a je dokonale stálá. V současné době je časová jednotka určena pomocí frekvence a odpovídá časovému úseku, ve kterém proběhne 9 192 631 770 kmitů, odpovídajících rezonanční frekvenci energetického přechodu F= 4, mF = 0 a F = 3, mF = 0 atomu cesia 133 při nulovém magnetickém poli.

Přístroje společnosti ORBIT MERRET spol. s r.o. jsou:

OM 602UQC
Jedná se univerzální 6místný panelový programovatelný dvoukanálový čítač impulsů/měřič kmitočtu/vyhodnocení signálu z IRC snímačů a stopky/hodiny. Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a výkonné hradlové pole, které přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

OM 652UC
Univerzální čítač/ měřič frekvence/ stopky. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

OM 653UQC
Tento typ je levný panelový 6místný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.

OML 643UQC
Tento přístroj je levný panelový 6místný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny s hloubkou krabičky pouze 30 mm.

OMM 323UQC
Typ OMM 323UQC je levný panelový 4místný universální čítač/měřič kmitočtu/stopky/hodiny navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

OMM 335UC
Jedná se o 4místný universální čítač/měřič kmitočtu/stopky/hodiny.. Základem přístroje je procesor, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání. Kruhový průřez těla krabičky o průměru 22 mm umožňuje jeho pohodlnou montáž do mozaikových a signalizačních panelů.

OMM 650UC
Typ OMM 650UC je levný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny.