měření proudu

 měření proudu - proudové měřiče, zařízení pro měření proudu, přístroje pro měření proudu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

měření proudu

Měření proudu - přístroje pro měření proudu

Ze školní lavice je známo, že proudová síla je množství (objem) elektřiny, která prochází vodičem, například to může být obyčejná žárovka nebo kus drátu. Samotný elektrický proud je směrovaný pohyb elektronů. Takže aktuální síla je ve skutečnosti počet elektronů procházejících jedním bodem ve vodiči za jednotku času (obvykle počítaný za jednu sekundu). Z čistě fyzického hlediska je to jeden ampér, který se rovná jedné coulomb za sekundu.
Proč potřebujete měřit proud? Hlavním účelem tohoto postupu je zjistit, zda je proud procházející vodičem vyšší, než který vodič vydrží. Neexistuje žádný jiný účel. Je třeba měřit intenzitu proudu, aby se zkontrolovalo přípustné zatížení kabelu. Pro pokládku elektrického vedení se používají kabely různých průřezů. Pokud kabel pracuje se zátěží vyšší než je přípustná hodnota, zahřeje se a izolace se postupně zhroutí. Měření proudu je také nutné k určení provozních režimů elektrických zařízení.

Měření proudu přístroji

Chcete-li určit spotřebu elektrická energie s přihlédnutím k provozu spotřebičů v různých režimech jsou zapotřebí elektrické měřicí přístroje, které mohou měřit aktuální parametry.
Pro měření velikosti proudu v obvodu se používají speciální zařízení zvaná ampérmetry. Jsou připojeny k měřenému obvodu postupně. Vnitřní odpor ampérmetru je velmi malý, takže nemá vliv na parametry obvodu. Stupnice ampérmetru může být vyznačena v ampérech nebo jiných zlomcích ampéru: mikroampéry, miliampéry atd. Existuje několik typů ampérmetrů: elektronické, mechanické… Dále pak jsou tu pro měření multimetry. Jedná se o elektronické měřicí zařízení schopné měřit různé parametry elektrického obvodu (odpor, napětí, přerušení vodiče, vhodnost baterie atd.), včetně síly proudu. Existují dva typy multimetrů: digitální a analogové. Multimetr má různá nastavení měření.

Současné metody měření

Nejlepší způsobem měření proudu je multimetr. To je univerzální měřicí zařízení, pomocí kterého můžete měřit nejen sílu proudu, ale také napětí a odpor elektrického obvodu.

V současné době jsou na trhu dva typy multimetrů.

  1. Analogový
  2. Digitální

První model ve své konstrukci má stupnici, na které jsou nastaveny indikátory napětí, proudu a odporu, a také šipku označující měřené parametry elektrické vodiče.  Existuje mnoho nevýhod a jednou z hlavních je velká chyba čtení. Je pravda, že v konstrukci zařízení je stavební odpor, pomocí kterého lze chybu snížit. A přesto, pokud existuje potřeba přesnějšího stanovení parametrů elektrického obvodu, je lepší zvolit digitální volbu.

Digitální multimetr se zvenčí od analogového liší pouze displejem, na kterém jsou zobrazeny naměřené hodnoty. Obrazovka u starých modelů je LED, u nových je to tekutý krystal. Zároveň se jedná o dosud nejpřesnější multimetry, které se velmi snadno používají (není třeba upravovat kalibraci, jako je tomu u analogových modelů).

Přístroje společnosti ORBIT MERRET pro měření DC proudu

OM 402UNI
Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje.

OM 352DC
Jedná se o 3 1/2místný vícerozsahový stejnosměrný VA-metr.

OM 402PWR
Typ OM 402PWR je univerzální střídavý V-A metr s rozšířením o funkce pro další analýzu sítě. Přístroj měří napětí, proud, činný výkon, kmitočet a s výpočtem jalový výkon, zdánlivý výkon a cos fi.

OM 45DC
Typ OM 45DC je levný 4,5místný panelový stejnosměrný VA-metr s nízkou zástavbou.
Pro své rozměry je vhodný k instalaci do mozaikových panelů.

OM 502DC
Je precizní 5místný panelový programovatelný V-A metr.

OMM 350DC
Modelové řada OMM 350 jsou malé 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Typ OMM 350DC je vícerozsahový DC-VA metr.