měřiče času

 měření času - přesné měřiče času, přístroje a technika pro měření času v průmyslu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

měřiče času

Měřiče času                                                

Měření času má v historii měření zvláštní místo. Jde o protenzivní veličinu (neustále spojitě plynoucí a nereprodukovatelnou) a z pohledu historického nemá hmotnou podstatu. V minulosti navíc neexistovala velká potřeba měřit čas příliš přesně a dělit jej na výrazně menší jednotky než poloviny dne.
Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin. Technická definice byla zmíněna v jednom z předchozích článků, nicméně bylo by hezké mít nějakou jednodušší a pochopitelnější definici. Avšak taková definice času leží spíše na poli filozofie, a proto připomeňme několik možných definic: Aristoteles definoval čas jako „… napočítaný pohyb ve vztahu k před a po“. Čas události určuje okamžik události na časové ose. Čas určuje časovou vzdálenost mezi dvěma událostmi na časové ose. Čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Na čas je dobré nahlížet ze dvou měřítek: krátké časové děje (hodiny, minuty, sekundy) a dlouhé časové děje (dny, měsíce, roky). Přestože čas ovlivňuje všechny oblasti lidského bytí, naši vzdálení předci čas nejspíš měřit neuměli. U jiných veličin byl etalon – obvykle část lidského těla – vždy k dispozici, ale pro měření času je třeba zařízení, byť by i bylo sebeprimitivnější. Počátek měření se pravděpodobně vztahoval k otázce přežití a postihoval především významné události ročních období. Později, zřejmě s rozvojem zemědělství, bylo třeba zpřesnit určování událostí významných pro polní práce. V souvislosti s tím se objevily kalendáře. S obchodem přišla potřeba stanovit, popsat a určit menší díly dne. Základem obchodu je transport, proto obchodníci potřebovali přenosná zařízení na měření času a postupem doby vznikly kapesní hodiny. S rozvojem matematiky, fyziky, astronomie, námořnictví a kartografie bylo zapotřebí čas měřit stále přesněji a jednotky času dělit na stále menší úseky a stále přesněji je měřit.

Přístroje firmy ORBIT MERRET pro měření času jsou:

OM 602UQC
Univerzální 6místný panelový programovatelný dvoukanálový čítač impulsů/měřič kmitočtu/vyhodnocení signálu z IRC snímačů a stopky/hodiny.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a výkonné hradlové pole, které přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
OM 652UC
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
OM 653UQC
Typ OM 653UQC je levný panelový 6místný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
OML 643UQC
Typ OML 643UQC je levný panelový 6místný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny s hloubkou krabičky pouze 30 mm.
OMM 323UQC
Typ OMM 323UQC je levný panelový 4místný universální čítač/měřič kmitočtu/stopky/hodiny navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
OMM 335UC
4místný universální čítač/měřič kmitočtu/stopky/hodiny..
Základem přístroje je procesor, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání. Kruhový průřez těla krabičky o průměru 22 mm umožňuje jeho pohodlnou montáž do mozaikových a signalizačních panelů.

měření času - přesné měřiče času

Dále nabízíme: Digitální měřící přístroje, Elektrické měřící přístroje, Měření času, Měření kmitočtu, Měření napětí, Měření počtu impulsů, Měření proudu, Měření teploty, Multifunkční měřící přístroje, Panelové měřící přístroje, Univerzální měřící přístroje, Vícekanálové měřící přístroje