mikroohmetry

 mikroohmetry - digitální mikroohmetry pro velmi malé odpory, průmyslové mikroohmetry

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

mikroohmetry

mikroohmetry - digitální mikroohmetry pro velmi malé odpory, průmyslové mikroohmetry

Megger mikroohmetry DLRO100 (Ducter) pro měření velmi malých odporů proudem 100 A

Historie „Ducter“ testování

„Ducter“ je pojem, který je používán více jak 100 let pro měření velmi malých přechodových odporů. Názvem „Ducter“ byl nazván mikroohmetr vyrobený firmou Megger, který byl v červnu roku 1908 zaregistrován a od té doby je v průmyslu používán jako standardní pojem.

Výrazným přínosem mikroohmetrů Megger řady DLRO100 je jejich napájení z akumulátoru bez nutnosti síťového připojení. Integrovaný Li-ion akumulátor dodává konstantní proud 100 A až pro 200 manuálních nebo automatických testů při používání v terénu. Zařízení splňuje bezpečnostní kategorii CAT IV 600 V AC / 500 V DC podle IEC 61010 a zajišťuje tak bezpečnost uživatele i v nepříznivých podmínkách. Pevná konstrukce, jednoduché ovládání a IP 54 (kryt otevřen) zaručují stabilitu a spolehlivost naměřených výsledků v různých pracovních podmínkách.

Přístroje v produktové řadě Megger DLRO100 mají rozsah měření 0,1 μΩ až 1,999 Ω s rozlišením 0,1 μΩ. Výsledky jsou zobrazeny na velkém LCD displeji a v závislosti na modelu lze také uložit do velkokapacitní interní paměti pro pozdější využití. Naměřené a uložené výsledky je možné zobrazit na displeji nebo přes USB stáhnout do PC. Některé modely mají k dispozici také možnost vzdálené obsluhy a  také rozhraní Bluetooth.

U řady zařízení Megger DLRO100 jsou k dispozici tři režimy testování.

Manuální režim – testování je možné spustit až po připojení testovacích vodičů k měřenému objektu. Po stisknutí tlačítka TEST se rozsvítí kontrolka signalizující probíhající měření.

Auto režim – uživatel nastaví požadovaný testovací proud, připojí proudovou sondu k měřenému objektu, a jakmile se připojí napěťová sonda, začne automaticky probíhat test. Pro zopakování testu již stačí napěťovou sondu odpojit a znovu připojit.

Trvalý režim - testovací vodiče jsou připojeny k měřenému objektu a po stisknutí tlačítka TEST je spuštěno měření. Zařízení opakuje testovací cykly až do následujícího stisknutí tlačítka TEST nebo do vypršení času testu.

Dále je nutné zmínit širokou škálu testovacích vodičů. Standardní oddělené proudové a napěťové vodiče nebo Kelvinovy kleště sdružující napěťový a proudový vodič do jedné svorky a to v délkách 5, 10 nebo 15 metrů. Všechny jsou v bezpečností kategorii CAT IV 600 V AC / 500 V DC. Jako přínos pro uživatele je možné použít speciální Kelvinovy kleště, které mají nastavitelnou velikost čelistí, což zajišťuje výborné spojení s testovaným objektem a dále rozšiřuje použitelnost tohoto měřícího přístroje. Při použití vhodných adaptérů je možné také zákazníkem použít své vlastní měřící vodiče.

Příklady použití mikroohmetru

Potřeba měřit velmi nízké odpory je dobře známá a je nejvíce rozšířená mezi správci elektrických sítí, v průmyslu i dopravě.

Správci elektrických sítí – při uvádění sítí do provozu a pravidelné údržbě

 • Testování přechodových odporů na spínacích a jistících prvcích
 • Testování přechodových odporů kabelových spojů a přípojnic
 • Odpor kabelů a vodičů
 • Měření ochranného pospojování
 • Údržba větrných elektráren

Průmysl – detekce výrobních vad

 • Testování jistících prvků - kontakty a spoje
 • Testování VN rozváděčů
 • Testování svarů a spojů

Doprava – výroba a údržba

 • Uzemnění železniční soustavy – spoje a uzemnění
 • Výstavba a údržba železniční a trolejové sítě
 • Spoje rámů a elektrických obvodů v letadlech