univerzální měřící přístroje

 univerzální měřící přístroje - měřící přístroje pro univerzální měření

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

univerzální měřící přístroje

univerzální měřící přístroje - měřící přístroje pro univerzální měření

Univerzální měřící přístroje

Ne vždy je nutné nebo dokonce vhodné použít složitá zařízení typu PLC s grafickými displeji. Někdy se lze naopak setkat s požadavkem uživatele nabídnout na první pohled co nejjednodušší řešení se snadným ovládáním a velkým barevným svítícím displejem. Pro potřeby měření a zobrazování teploty, tlaku, vlhkosti a dalších hodnot všech senzorů a systémů s napěťovým či proudovým výstupem lze využít některý z univerzálních mnohavstupových panelových měřidel firmy ORBIT MERRET. Ty však mimo základní funkce skrývají i datovou komunikaci a sběr dat.

V mé osobní praxi se často v průmyslových provozech setkávám s požadavkem co nejjednodušší realizace měření a zobrazování různých veličin. Dříve (před 10 a více lety) běžné systémy ovládané přesně definovanými tlačítky a s hodnotami zobrazovanými na LED displeji jsou dnes běžně nahrazovány vyhodnocovacími jednotkami s funkčními tlačítky u nichž se mění význam a grafickými LCD displeji nebo dotykovými barevnými displeji s velkým rozlišením, ve kterých se pracuje s výběrem z rozsáhlých menu. Jenže často se setkávám se stížnostmi, že tento způsob zobrazování hodnot je příliš složitý, pro elektronicky méně zdatné uživatele nepřehledný, z dálky špatně čitelný apod. a že vlastně dřívější systémy byly na ovládání příjemnější.

Pro tyto účely jsou na trhu různé kompaktní vestavné panelové měřiče a zobrazovače, do kterých lze buď přímo připojit senzory, jejichž hodnoty chceme zobrazovat a jednoduše zpracovat, nebo je napojit na výstupy "chytřejších" PLC pro vytvoření jednoduchého nenáročného uživatelského rozhraní. Pokud je nutné připojit více různých senzorů nebo výstupů, je možné použít univerzální měřidlo. Taková vhodná zařízení jsou právě v nabídce firmy ORBIT MERRET, která má zastoupení i na českém trhu. Jsou jimi:

 • OMU 408UNI
 • OM 402UNI
 • OM 352UNI

Jde o jedno či vícevstupé univerzální měřící ústředny, kterými lze zároveň realizovat následující funkce:

 • DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
 • MONITOR PROCESŮ
 • OHMMETR
 • TEPLOMĚR PRO Pt
 • TEPLOMĚR PRO Ni
 • TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY
 • ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY
 • AC ANALYZÁTOR SÍTĚ

Dále nabízíme: Digitální měřící přístroje, Elektrické měřící přístroje, Měření času, Měření kmitočtu, Měření napětí, Měření počtu impulsů, Měření proudu, Měření teploty, Multifunkční měřící přístroje, Panelové měřící přístroje, Univerzální měřící přístroje, Vícekanálové měřící přístroje