údržba chladící emulze

BIKO s.r.o. údržba chladící emulze - systémy pro údržbu chladících emulzí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

údržba chladící emulze

 

údržba chladící emulze - systémy pro údržbu chladících emulzí

 

Údržba chladící emulze, nebo i řezného oleje se v posledních letech stala nedílnou součástí nejen ekonomiky výrobního procesu ve strojírenských provozech, ale je i významná z hlediska BOZP. U moderních CNC strojů je údržba chladící emulze často zajištěna filtry a čerpadly, které jsou součástí vybavení stroje. Přesto je čas od času, nejlépe pravidelně a plánovitě, vhodné , aby údržba chladící emulze byla provedena buď specializovanými firmami, nebo se stala součástí náplně práce pracovníků údržby. V tom případě se údržba chladící emulze a řezného oleje zajišťuje mobilními stroji. Naše společnost má mnoho řešení jak zajistit aby údržba chladící emulze byla efektivní a ve výsledku přinesla nejen úspory, ale i zlepšení pracovního prostředí a BOZP.