Adiabatické systémy31Analytické systémy62Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje48CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály26Elektronika a elektrotechnika43Filtrační systémy16Formy4Frekvenční měniče17Frézovací stroje8Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení23Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky37Průmyslová akustika25Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla23Průmyslová ložiska39Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety32Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory55Průmyslové obaly30Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače68Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení42Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory16Skladové systémy10Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy15Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Záložní zdroje napájení20Zdvihací technika33Zkoušení materiálů37Zkušební komory31

Předmět činnosti

Filtrace olejové mlhy - systém průmyslové filtrace olejové mlhy Nederman jsou produktem rozsáhlého výzkumu a vývoje, jak v laboratoři tak i v mnoha průmyslových aplikacích. Účinnost filtrace může dosahovat hodnoty 99,97 %, což znamená, že odsávaný vzduch může být recirkulován do prostor dílny, aniž by způsobil jakékoliv další problémy.

Řešení odsávání mlhy pro vaše pracoviště 24/7

Výskyt olejové mlhy téměř vždy provází mastnota v prostředí, na vybavení i výrobcích. Moderní kovoobráběcí stroje často řídí citlivá elektronika a neplánované odstávky vyvolané kontaminací desek s tištěnými spoji způsobují omezení výroby. Manipulace s vybavením a díly pokrytými tenkou vrstvou oleje není přijatelnou pracovní praxí a rozhodně neprospívá výrobě. Odstranění olejové mlhy na pracovišti je tedy zásadním předpokladem bezpečnosti a čistoty. 

Olejová mlha ovlivňuje zdraví obsluhy strojů, narušuje výrobu a usazuje se na všech předmětech v dostupné oblasti, což způsobuje kluzkost podlah i pracovních ploch. Olejovou mlhu vytvářejí v určité míře všechny obráběcí operace. Olejová mlha je aerosol vznikající používáním oleje ke chlazení či mazání při obrábění kovů a některých plastů. Olejový kouř vytvoří kontakt oleje s horkou plochou obráběné plochy, kde se odpařuje a kondenzuje v podobě submikronových částic.  

Je známo, že dlouhodobá a opakovaná expozice ropným produktům může být škodlivá zdraví. Proto je nutné zajistit dobrou ventilaci za všech pracovních podmínek. Olejové emulze obvykle obsahují 90–95 % vody, zbytek tvoří rozpustný olej. Olejovou mlhu tvoří aerosoly oleje nebo olejových vodních emulzí. Minerální kovoobráběcí kapaliny na bázi oleje jsou známy také jako čisté řezné oleje, neboli oleje bez přísad. Emulze obvykle obsahují řadu nejmenovaných přísad. 

Robustní řešení pro vysoce účinnou filtraci vzduchu

Řešení Nederman Filtac pro filtraci olejové mlhy jsou navržena pro nepřetržitý provoz v náročných aplikacích s prouděním vzduchu. Naše unikátní technologie FibreDrain™ zajistí vynikající výkon odlučování, dlouhodobou životnost filtrů, minimalizuje celkové náklady a zajistí klid zákazníkům. K dispozici je široká škála filtrů pokrývající celé spektrum aplikací: od kapalinných a mokrých až po polomokré (MQL) a suché. 

Filtry olejové mlhy Nederman Filtac mají unikátní, speciálně upravený povrch vláken umožňující splývání zachycených kapek, jejich narůstání v průsečících vláken a nakonec gravitační vytékání z filtračního média. Tato technologie, označovaná jako FibreDrain™, zajišťuje vynikající účinnost i v nejnáročnějších podmínkách nepřetržitých provozů.

Filtry olej neabsorbují ani se jím nezanášejí. Technologie FibreDrain™ vzduch důkladně vyčistí a zajistí recyklaci a opětovné využití maximálního množství chladiva.

Contact information

Město:Praha 4
Ulice:Krajánkova 3176/2
PSČ:141 00
IČ:25634364
E-mail:nederman@nederman.cz
WWW:http://www.nederman.cz
Telefon: +420 281 012 331-2, 737 284 010
Fax:

Leták