polygonální frézování

PRECITOOL CZ s.r.o. polygonální frézování - nástroje pro polygonální frézování

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

polygonální frézování

 

polygonální frézování - nástroje pro polygonální frézování

 

Polygonální frézování se převážně používání na soustružnických CNC strojích. Polygonální frézování (soustružení) je proces, kterým se prostřednictvím synchronizace otáček soustružnického vřetena a poháněné jednotky s nástrojem vytvářejí po obvodu rovinné plochy, které mohou přecházet do šikmých rovinných ploch. Polygonální frézování je spíše proces soustružení než frézování, protože práce se speciální hlavou se podobá soustružnickému noži než frézování. Roviny vytvořené použitím polygonálního řezání jsou křivky o velkém poloměru, a proto se proces nedoporučuje místo frézování, kde jsou vyžadovány přísné tolerance na rovinnost. Obecně se využívá pro výrobu plošek na maticové klíče.

 

Polygonální soustružení: 

 

  • Bývá rychlejší než polygonální frézování 

  • Odpadá manipulace ze soustruhu na frézku. 

  • Zkracuje přípravné a hlavní časy. 

  • Není nutné, aby byl soustruh vybaven osou „Y“ 

  • Můžete s ním tvořit profily.

 

Závěrem: Polygonální frézování zle rychle vytvořit plošky i ploškové tvary. Toto můžete provádět aniž byste měli na soustruhu osu „Y“. Stačívá k tomu jenom poháněné jednotka a speciální nástroj pro polygonální frézování.