Adiabatické systémy31Analytické systémy50Autogenní technika27Brusky7CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Formy3Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti58PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace17Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla25Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata27Průmyslové armatury11Průmyslové broušení43Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly17Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty59Průmyslové snímače67Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory13Skladové systémy10Služby10Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory31

Předmět činnosti

Firma KONZULT  PRAHA s.r.o., která již devatenáct roků prodává a zajišťuje servis měničů  frekvence firmy TECO Co., Ltd.  zastupuje také firmu  INVT ELECTRIC Co., Ltd.  od které  dováží ekonomickou řadu měničů frekvence. V další části je uveden přehled dodávaných frekvenčních měničů a jejich typické aplikace. Hlavní pozornost je věnována novým měničům. Frekvenční měniče TECO, řady E510 a F510 a speciálním funkcím u měničů INVT, řady GD100 a GD200.

Frekvenční měniče TECO – řada E2

 • Napájení 230V,  výkonový rozsah  0,2 až 2,2  kW
 • Napájení 3 x 400V,  výkonový rozsah  0,4 až 2,2 kW

Typické použití je řízení ventilátorů, malých čerpadel a jednoduchých strojů.

Frekvenční měniče TECO – řada 7300 CV

 • Napájení 230V, výkonový rozsah  0,4 až 2,2  kW
 • Napájení 3 x 400V,  výkonový rozsah  0,75 až 55 kW
 • U měničů je možné volit vektorové řízení v otevřené smyčce  nebo skalární řízení V/f

Oblasti využití frekvenčních měničů řady 7300 CV jsou čerpadla, ventilátory, dopravníky, textilní stroje, balicí stroje, odstředivky, soustruhy, brusky, stroje pro zpracování dřeva, elektrické pily, jeřábová technika, chladící stroje a další. Součástí měniče frekvence je integrovaný programovatelný automat PLC. S využitím tohoto automatu je možné realizovat autonomní systémy bez potřeby externího PLC nebo jiných řídících prvků. Příkladem aplikací jsou systémy pro automatické otevírání dveří a vstupních vrat, autonomní systémy balících strojů, frekvenční měniče pro čerpadla s programově nastavitelným pracovním režimem, vstupní turnikety, čerpadla chladících klimatizačních jednotek a další.  Komunikace s nadřazeným počítačem  je v protokolech MODBUS nebo PROFIBUS.

Frekvenční měniče TECO – řada E510

Výkonový rozsah

 • Napájení 3 x 400V, výstupní výkon v rozmezí 0,75 – 18,5 kW

Frekvenčí měniče řady TECO E510 navazují na  doposud dodávané frekvenční měniče 7300 CV. Použitím nových konstrukčních a elektronických  prvků bylo dosaženo zmenšení rozměrů a rozšířily se uživatelské možnosti. Součástí měniče je nová verze programovatelného automatu PLC. Novinkou jsou dodávky těchto měničů v krytí IP 66.

Měniče frekvence lze použít ve všech průmyslových aplikacích.  Vektorové řízení umožňuje dosažení startovacího momentu 200% z jmenovité hodnoty od frekvence 0,2 Hz. U měničů je možné realizovat sekvenční řízení sestávající s deseti časových úseků, Pro jednotlivé úseky lze programově nastavit frekvenci, doby rozběhu a doběhu motoru. Je možné naprogramovat jednu časovou sekvenci, nebo je možné sekvence libovolně opakovat. Pro nastavení parametrů měniče frekvence a programování logického automatu je k disposici program Drive Link JNE5 Uvedený program umožňuje také časovou vizualizaci průběhu frekvence, proudu motoru, výstupního napětí a napětí v meziobvodu měniče.  

Frekvenční měniče TECO – řada F510

 • Napájení 3 x 400V,  výkonový rozsah  75 až 132 kW

Základní technické parametry jsou podobné jako u měničů řady E510, pouze rozsah výstupní frekvence je 0,1 – 400 Hz. Oblast využití jsou především výtlačné stroje na zpracování plastů, čerpadla velkých výkonů a velké ventilátory. U měničů frekvence je možné řízení MASTER- SLAVE , kdy základní měnič řídí další měniče.

Pro měniče frekvence této řady se dodávají přídavné desky pro kaskádní řízení čerpadel. Toto řízení umožňuje  udržovat konstantní průtoky v systémech zásobování vodou  a teplárenských systémech. Podle požadovaného průtoku jsou zapínány paralelně s měničem motory čerpadel. Přídavné desky umožňují připojit paralelně 4 nebo 8 motorů. Podobně jako u frekvenčních měničů řady E510 je k disposici program Drive Link JNF5, který umožňuje programové nastavení měniče a vytvoření řídícího programu integrovaného PLC  automatu.

Frekvenční měniče INVT – řada GD100 a GD200

 • Řada GD 100,  napájení 3 x 400V, výkonový rozsah  1,5 až 15 kW
 • Řada GD 200, napájení 3 x 400 V, výkonový rozsah 18,5 až 55 kW

U uvedených frekvenčních měničů jsou kromě standardních funkcí použitých  například u  dodávaných měničů TECO nové funkce, které poskytují širší uživatelské možnosti.

 • Součástí programového vybavení je soubor parametrů pro optimalizaci vektorového řízení
 • Měniče umožňují momentové řízení
 • Součástí měničů frekvence je programovatelný automat pro sekvenční řízení frekvence motoru
 • Soubor parametrů umožňuje nastavení  sekvence kmitů trojúhelníkového průběhu

Optimalizace vektorového řízení

U frekvenčních měničů  GD100 a GD200 je použito vektorové řízení bez zpětné vazby.  Z naměřených proudů motoru a napětí  na svorkách se  vypočítávají  optimální složky proudu a magnetického  toku  pro dosažení maximálního momentu.  Velikost  a fáze proudu motoru je řízena dílčím PI regulátorem. U měničů je možné měnit parametry tohoto regulátoru, aby bylo dosaženo optimální momentové odezvy při změně zátěže.  Tovární nastavení uvedeného regulátoru je pro konstantní zátěž. Změna parametrů se provádí při proměnné zátěži. Příkladem jsou řezací stroje pro stavební isolace a pracovní stroje  s proměnnou zátěží.

 

Kontaktní údaje

Město:Praha 8
Ulice:U Libeňského pivovaru 10
PSČ:180 00
IČ:61457302
E-mail:info@konzult.cz
WWW:http://www.konzult.cz
Telefon:266 317 764
Fax:284 820 098

Leták