kabelové průchodky

 kabelové průchodky - potrubní a kabelové průchodky pro bezpečný prostup zdí, kabelové průchodky

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

kabelové průchodky

kabelové průchodky - potrubní a kabelové průchodky pro bezpečný prostup zdí

Průchodky jsou optimálním řešením pro bezpečný prostup zdí nebo základy objektu. Kabelová průchodka je použitelná jak pro jádrové vrty, tak i pro zabudování do ochranné pažnice. Pomocí kabelových průchodek lze utěsnit potrubí s vnějším hladkým povrchem jako je potrubí pro plyn, vodovodní potrubí, kanalizace nebo kabely.

Kabelová průchodka S (STANDARD) pro bezpečný vstup do objektu skrz obvodové stěny nebo základové desky se skládá z gumové části, nerezových destiček a šroubů. S naší kabelovou průchodkou vznikne vodotěsné i plynotěsné uzavření mezikruží mezi potrubím a pažnicemi.