tlakové těsnění prostupů kabelů

 tlakové těsnění prostupů kabelů - tlakové těsnění prostupů kabelů pro bezpečný průchod zdí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

tlakové těsnění prostupů kabelů

tlakové těsnění kabelů - tlakové těsnění prostupů kabelů jsou optimálním řešením pro bezpečný průchod zdí nebo základy objektu. Tlakové těsnění prostupu kabelů je použitelné jak pro jádrové vrty, tak i pro zabudování do ochranné pažnice. Pomocí tlakových těsnění prostupu kabelů lze utěsnit potrubí s vnějším hladkým povrchem jako je potrubí pro plyn, vodovodní potrubí, kanalizace nebo kabely.

Tlakové těsnění prostupu kabelů typ S (STANDARD) pro bezpečný vstup do objektu skrz obvodové stěny nebo základové desky se skládá z gumové části, nerezových destiček a šroubů. S naším tlakovým těsněním prostupu kabelů vznikne vodotěsné i plynotěsné uzavření mezikruží mezi potrubím a pažnicemi