víceprostupové těsnění potrubí

GE-TRA s.r.o. těsnění potrubí - víceprostupové těsnění potrubí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

víceprostupové těsnění potrubí

 

 

těsnění potrubí

 

Víceprotupové těsnění potrubí je optimálním řešením pro bezpečný prostup zdí nebo základy objektu. Pomocí víceprostupového těsnění potrubí lze utěsnit hned několik potrubních vedení v jednom otvoru. Víceprotupové těsnění potrubí je použitelný jak pro jádrové vrty, tak i pro zabudování do ochranné pažnice. Pomocí víceprotupového těsnění potrubí lze utěsnit potrubí s vnějším hladkým povrchem jako je potrubí pro plyn, vodovodní potrubí, kanalizace nebo kabely.

 

Víceprotupové těsnění potrubí pro bezpečný vstup do objektu skrz obvodové stěny nebo základové desky se skládá  z gumové části, nerezových destiček a šroubů. S naším víceprotupovým  těsněním potrubí vznikne vodotěsné i plynotěsné uzavření mezikruží mezi potrubím a pažnicemi