Adiabatické systémy31Analytické systémy78Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje49CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály35Elektronika a elektrotechnika49Filtrační systémy20Formy5Frekvenční měniče17Frézovací stroje27Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje2Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení44Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry13Pracovní ochranné pomůcky40Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla24Průmyslová ložiska40Průmyslová maziva22Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení14Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory19Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety33Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory65Průmyslové obaly35Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače69Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny38Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače34Průmyslové značení54Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy32Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory17Skladové systémy9Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy21Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika15Ventilátory2Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Zakázková výroba20Záložní zdroje napájení21Zdvihací technika33Zkoušení materiálů38Zkušební komory31

Předmět činnosti

lineární vedení - otevřené a uzavřené lineární vedení

Lineární vedení umožňuje přímočarý pohyb v jedné ose, tedy po přímce. Lineární vedení je část stroje, která umožňuje pohyb části zařízení (vozíku) po přímkové dráze (kolejnici). Příkladem může být pohyb smykadla u obrážeček, pohyb stolu u hoblovek a frézek nebo pohyb suportu po loži soustruhu. Typickou aplikaci lineárního vedení můžeme ukázat na rameni jeřábu, které se pohybuje po kolejnici a přemísťuje břemeno z bodu A do bodu B.

Lineární vedení se obecně dělí na uzavřená, která vedou pohyblivou část ve všech směrech, jako je vedena třeba kabina výtahu mezi dvěma kolejnicemi, a otevřená, kde pohyblivá část spočívá na vedení svojí vlastní vahou, tak jako železniční vagon na kolejích.

Lineární vedení se liší svou přesností, maximální dovolenou rychlostí pohybu, maximální přenášenou silou a podobně. Každý lineární pohyb je v praxi realizovaný pomocí určitého typu a velikosti lineárního vedení. Lineární vedení je nedílnou součástí prakticky všech strojních zařízení nejenom v průmyslu a průmyslové automatizaci.

Mají-li se dvě části po sobě odvalovat, musí mezi nimi být určitá vůle a styčné plochy je třeba mazat. Značného omezení vůle nebo i předpětí, lze dosáhnout zejména u kuličkových (valivých) lineárních vedení.

Lineární vedení se vyskytují ve všech oblastech průmyslu. Firma matis s.r.o. nabízí a dodává komponenty lineárního vedení, tzn., kolejnice, vozíky, rolny atd. Samozřejmě nabízí technické poradenství a konzultace.

Firma matis s.r.o. má ve svém sortimentu lineární vedení různých typů od předních světových výrobců. Velké množství komponentů lineárního vedení má přímo ve svém skladě v Brně. Ať se již jedná o kolejnicové lineární vedení, rolničkové lineární vedení či lineární vedení, které obsahuje kombinované rolnyvodící profily.

Contact information

Město:BRNO
Ulice:Kaštanová 34
PSČ:620 00
IČ:25310143
E-mail:info@matis.cz
WWW:https://www.matis.cz
Telefon:+420 548 214 438
Fax:+420 548 214 439

Leták