lineární vedení

matis s.r.o. lineární vedení - vedení pro lineární ohyb, otevřené lineární vedení, uzavřené lineární vedení, průmyslové lineární vedení

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

lineární vedení

lineární vedení - otevřené a uzavřené lineární vedení pro průmysl

Lineární vedení umožňuje přímočarý pohyb v jedné ose, tedy po přímce. Lineární vedení je část stroje, která umožňuje pohyb části zařízení (vozíku) po přímkové dráze (kolejnici). Příkladem může být pohyb smykadla u obrážeček, pohyb stolu u hoblovek a frézek nebo pohyb suportu po loži soustruhu. Typickou aplikaci lineárního vedení můžeme ukázat na rameni jeřábu, které se pohybuje po kolejnici a přemísťuje břemeno z bodu A do bodu B.

Lineární vedení se obecně dělí na uzavřená, která vedou pohyblivou část ve všech směrech, jako je vedena třeba kabina výtahu mezi dvěma kolejnicemi, a otevřená, kde pohyblivá část spočívá na vedení svojí vlastní vahou, tak jako železniční vagon na kolejích.

Lineární vedení se liší svou přesností, maximální dovolenou rychlostí pohybu, maximální přenášenou silou a podobně. Každý lineární pohyb je v praxi realizovaný pomocí určitého typu a velikosti lineárního vedení. Lineární vedení je nedílnou součástí prakticky všech strojních zařízení nejenom v průmyslu a průmyslové automatizaci.

Mají-li se dvě části po sobě odvalovat, musí mezi nimi být určitá vůle a styčné plochy je třeba mazat. Značného omezení vůle nebo i předpětí, lze dosáhnout zejména u kuličkových (valivých) lineárních vedení.

Lineární vedení se vyskytují ve všech oblastech průmyslu. Firma matis s.r.o. nabízí a dodává komponenty lineárního vedení, tzn., kolejnice, vozíky, rolny atd. Samozřejmě nabízí technické poradenství a konzultace.

Firma matis s.r.o. má ve svém sortimentu lineární vedení různých typů od předních světových výrobců. Velké množství komponentů lineárního vedení má přímo ve svém skladě v Brně. Ať se již jedná o kolejnicové lineární vedení, rolničkové lineární vedení či speciální lineární vedení, které obsahuje kombinované rolnyvodící profily.