3D lokátory

Megger CZ s.r.o. 3D lokátory - 3D lokátory pro určení kabelové trasy a kabelové poruchy

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

3D lokátory

 

3D lokátory

 

Se zvyšující se zástavbou narůstá také množství inženýrských sítí v zemi a tím se i zvyšují nároky na lokátory, resp. 3D lokátory pro určení kabelové trasy a kabelové poruchy. K vytyčení polohy inženýrské sítě se používají jako zdroje signálu tónové generátory a pomocí nich se aplikuje například do hledaného kabelu střídavý signál. Ten má pak tendenci naindukovat se do ostatních metalických inženýrských sítí. A to je v dnešní době největší výzva pro technické pracovníky, kteří musí určit ve změti inženýrských sítí jen tu jednu hledanou.

 

Profesionální lokátory pro určení kabelové trasy tak musí mít pokročilé funkce, které usnadní vyhodnocení.   Firma Megger CZ má ve svém portfoliu dva modely profesionálních lokátorů. Modely nové generace tzv. VIVAX 3D lokátory mají označení vLoc3D-Pro a nebo vLoc3D-5000.

 

Oba modely 3D lokátorů vLoc3D nabízí osvědčené funkce jako jsou šipky pravo-levého navádění, současné zobrazení maxima a minima signálu, funkci SignalDirection pro jednoznačné rozlišení souběžných vedení při vytyčení kabelů, dále funkci směrového kompasu navádějící nad průběh trasy a současné měření hloubky uložení a velikosti signálního proudu.

 

Dvě doplňkové funkce pak dělají z 3D lokátorů VIVAX vLoc3D špičkové pomocníky do dnešních složitých podmínek v terénu. První patentovaná funkce Signal-Select je určena pro jednoznačné rozlišení souběžných vedení (pouze u 3D modelu vLoc3D-5000). Speciálně kódovaný signál pak obsluze nabídne několik jednoznačných ukazatelů, díky kterým dokáže rozlišit hledanou inženýrskou síť od těch souběžných. Další inovativní funkce využívá barevný displej přijímače. Funkce Distortion-Alert indikuje u obou modelů ve všech trasovacích režimech velikost deformace přijímaného signálu. Vlivem indukce na jiné inženýrské sítě se signál deformuje a v takovýchto místech křížení a souběhů pak obsluha nedokáže přesně určit například hloubku uložení, nebo musí pro přesné určení polohy provést další doplňkové vyhodnocení. Na to vše obsluhu upozorní právě funkce Distortion-Alert, resp. různé zabarvení symbolů, kdy je ke každé barvě přiřazena míra deformace.  

 

Model 3D lokátoru vLoc3D-5000 a vLoc3D-Pro nabízí díky inovované konstrukci cívek uložených do 3D tyto nové režimy:

 

Vektorový režim trasování, který umožňuje přesné vytyčení trasy vedení také v případě, že nemůžete jít s lokátorem přímo nad hledaným vedením. Velice účinný je tento režim při lokalizaci vedení ve vozovce, pod zaparkovanými vozy, při průchodu zahrádkami apod. Vektorový režim vám přes tyto překážky zobrazí boční vzdálenost od průběhu trasy a navíc také hloubku uložení.

 

Mapový režim je další nový lokalizační režim v 3D prostoru, ve kterém je trasa vedení zobrazena jako linie na půdorysném mapovém zobrazení. V každém okamžiku je tak vidět liniové zobrazení polohy a směru vytyčovaného vedení, trasování se tak výrazně zrychluje.

 

LiveScan režim zobrazuje v reálném čase průběh maxima a minima přijímaného signálu nad vedením v 3D prostoru. Umožňuje tak přesně a spolehlivě identifikovat tvar deformace pole v důsledku souběžných vedení a tím určit správnou pozici hledaného a souběžného vedení. LiveScan režim tak napomáhá eliminovat nepřesné vytyčení v důsledku souběžných vedení.

 

Oba tyto modely 3D lokátorů pochopitelně také umožňují vyhledat kabelovou poruchu a to pomocí volitelného příslušenství A-rámu. K vyhledávání plášťových poruch kabelů jsou k dispozici 2 frekvence. Frekvence s označením FF pro klasické podmínky a frekvence 8kFF pro příliš dlouhé kabely, kdy dojde k lepšímu impedančnímu přizpůsobení generátoru a kabelová porucha může být detekovatelná i na kabelech o extrémních délkách, zvláště v kombinaci s 10W generátorem. U modelu 3D lokátoru vLoc3D-5000 jsou k dispozici také Signal-Select frekvence, které zároveň při vyhledávání poruchy umožňují trasovat v místech křížení. Obsluha si pak použitím těchto několika režimů může v případě pochybnosti zaměření kabelové poruchy ověřit a potvrdit a získat tak ještě větší jistotu.

 

Nově je také možné pomocí volitelného příslušenství Marker adaptéru 3D lokátory rozšířit o funkci detekce polohy a hloubky uložení markerů. Vznikne tak kombinovaný multifrekvenční 3D lokátor vedení, poruch a markerů.

 

Lokalizační sestava 3D lokátorů se optimálně dodává s 10W generátorem (vLoc3D-5000 jen s 10W), ekonomičtější varianta 3D modelu vLoc3D-Pro je dostupná s 5W vysílačem. Tónový generátor, vysílač, lze připojit i na kabely pod napětím a to pomocí pevných indukčních kleští a nebo oddělovacího filtru. Užitná hodnota a universálnost této trasovací soupravy je pak ještě vyšší.  

 

vLoc3D lokátory jsou velice jednoduše ovladatelné a intuitivní. Na nové vlastnosti těchto systémů pro 3D trasování se můžete podívat ve videu Lokátory vLoc3D pro 3D detekci tras a pro přiblížení výjimečné funkce Signal-Select ve videu Lokátor vLoc-5000 vč. GPS zaměřování nebo na Youtube po zadání kanálu Megger CZ. 

 

Katalogový list k modelu vLoc3D-Pro si můžete stáhnout zde a pro model vLoc3D-5000 zde.

 

Pokud vás tyto lokátory kabelů zaujaly a zajímalo by vás více konkrétních informací k vyhledávání kabelových poruch a tras kontaktujte nás. Máme dlouholeté zkušenosti s měřením přímo v terénu a rádi s vámi probereme vaše potřeby a dle vašich možností vám navrhneme odpovídající sestavu pro trasování kabelů.

 

Pro regiony PHA, STC, PLK, KVK, ULK, LBK, HKK a PAK David Polák, mobil: 733 730 784, e-mail: David.Polak@megger.com

 

Pro regiony JHC, VYS, JHM, OLK, ZLK a MSK Ing. Jan Bílek, mobil: 734 576 362, e-mail: Jan.Bilek@megger.com.  

 

Další prezentace

Lokátory