hladinoměry

 hladinoměry - měření hladiny a průmyslové hladinoměry, nerezové hladinoměry, plastové hladinoměry

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

hladinoměry

 

hladinoměry - nerezové a plastové hladinoměry

 

Pro určování výšky hladiny kapalin se často využívá hydrostatický tlak. Jako hladinoměry pak slouží tlaková čidla.

 

Pro měření výšky hladiny v otevřených nádržích je možné požít hladinoměry, který jsou namontovány u dna nádrže. Výška hladiny pak odpovídá hydrostatickému tlaku, který také závisí na měrné hustotě kapaliny. Hydrostatický tlak se měří snímačem tlaku.

 

Pro měření výšky hladiny kapaliny v uzavřených natlakovaných nádržích, ve který se např. skladuje kapalný dusík, kyslík či další plyny, je třeba jako hladinoměry používat snímače tlakové diference. Výška hladiny pak odpovídá rozdílu tlaku u dna a vrchu nádrže.

 

Pro zjišťování výšky hladiny ve vrtech a nebo otevřených nádržích se používají hladinoměry na bázi ponorný sond. Ponorné sondy jsou zavěšeny na speciálním kabelu a měří hydrostatický tlak u dna nádrže či vrtu.

 

Hydrostatické hladinoměry se vyrábí v řadě rozsahů od 0,25 m v.s. až do 600 m v.s. a i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

 

Podrobné specifikace jednotlivých hydrostatických hladinoměrů, snímačů tlaku a ponorných sond, které dodává společnost BHV senzory jsou na webu: http://www.bhvsenzory.cz/

 

#hladinomery