Analytické systémy50Autogenní technika24Brusky7CAD/CAM systémy26CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy22Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety13Plastové součásti57PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace18Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla13Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata28Průmyslové armatury11Průmyslové broušení41Průmyslové chlazení11Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory16Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly14Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty50Průmyslové snímače43Průmyslové stavby1Průmyslové svařování42Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy32Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory6Skladové systémy10Služby9Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory15

Předmět činnosti

adsorbery - systémy adsorbce a adsorpční technologie, adsorbéry s pevným ložem

Naše adsorpční technologie mohou být realizovány v různých provedeních adsorberů (sesuvné lože sorbentu, pevné lože, apod.) nebo technologií nástřiku sorbentu do proudu spalin před filtrem TZL.

Nejvyšší účinnosti separace dosahují adsorbéry s pevným ložem sorbentu. V jednodušším případě se používá nepohyblivá vrstva např. aktivního koksu, která se po nasycení nahradí novou. Dokonalejší systém používá adsorber s pevným, velmi pomalu se pohybujícím ložem sorbentu, přes které křížovým nebo protiproudým tokem proudí čištěné spaliny. Z tohoto adsorbéru se sorbent zatížený látkami obsaženými ve spalinách pohybuje směrem dolů z adsorberu a shora se nahrazuje čerstvým sorbentem.

Adsorpční technologie jsou dodávány také s regenerací. To představuje dva adsorbery, z nichž jeden je provozován a druhý regenerován. Regenerace probíhá parou a sušícím vzduchem. Vzniklý kondenzát (z výměníku) obsahuje zachycené organické látky, které lze zpětně použít do výroby.

Další řešení používá dávkování práškového sorbentu do proudu spalin. V praxi se používají dvě podobné metody. Přímé dávkování do potrubí s následným látkovým filtrem a nebo použití reaktoru (kontaktoru) pro zajištění míchání spalin s nastřikovanou směsí aktivního koksu před odvodem na látkový filtr.

Adsorbce - nástřik sorbentu představuje nižší investiční náklady; má však výrazně vyšší provozní náklady oproti adsorbéru s pevným ložem.

Kontaktní údaje

Město:Praha 10
Ulice:Počernická 272/96
PSČ:108 03
IČ:26196174
E-mail:eveco@evecopraha.cz
WWW:http://www.evecopraha.cz
Telefon:+420 296 411 670, 606 641 435
Fax:

Leták