biofiltry

EVECO, s.r.o. biofiltry - půdní biofiltry, průmyslové biofiltry, bezodpadové biofiltry

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

biofiltry

biofiltry

Biofiltr se skládá z aparátu pro předúpravu vzduchu (vlhčení, případně temperace) a vlastního biofiltru. Biofiltry jsou tvořeny vanou (betonová, kovová, plastová) s perforovaným dnem, na kterém je umístěn nosič s biokulturou. Potřebné mikroorganizmy se namnoží v laboratoři a tzv. „očkování“ se provádí formou postřiku vodným koncentrátem.

Zpracovávaná vzdušina biofiltru po průchodu vlhčicí kolonou je vedena pod perforované patro, prochází vrstvou substrátu a vystupuje vyčištěná do atmosféry.Biofiltry princip - škodliviny ze zpracovávaného plynu se nejprve zachytí na nosiči a vlastní reakce (biologické odbourávání) probíhá v tzv. biofilmu na povrchu nosiče – za vzniku CO2 a H2O.

Hlavní výhodou biofiltrů je, že neprodukují odpadní látky a mají minimální provozní náklady. Nevýhodou biofiltrů jsou relativně velké půdorysné nároky.

Technologie biofiltru je bezodpadová.