kontaminanty v odpadních plynech

EVECO, s.r.o. kontaminanty v odpadních plynech a spalinách - kontaminanty v odpadních plynech

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

kontaminanty v odpadních plynech

kontaminanty v odpadních plynech a spalinách

Naše technologie na separaci kontaminantů v odpadních plynech a spalinách jsou schopny odstranit především tyto škodliviny z odpadních plynů:
 
Pomocí absorpčních technologií se jedná o kontaminanty:
HCl (chlorovodík)
Cl2, (chlór)
HF, (fluorovodík)
HI, (iodovodík)
HBr, (bromovodík)
SO2, (oxid siřičitý)
SO3, (oxid sírový)
H2SO4, (kyselina sírová)
HNO3, (kyselina dusičná)
NH3, (amonika)
H3PO4, (kyselina fosforečná)
NOx atd. (oxidy dusíku)
 
Při separaci aerosolů:
Cr VI (chrom šestimocný)
Cd, (kadmium)
Hg (rtuť) apod.
 
Metodou adsorpce nebo biotechnologie se jedná o tyto organické látky:
benzen,
toluen,
xylen,
styren,
aceton,
n-alkoholy atd.
 
Dále pak prakticky všechny pachově obtěžující látky.