měření emisí stacionárních zdrojů

EVECO, s.r.o. měření emisí stacionárních zdrojů - laboratoř pro měření emisí stacionárních zdrojů

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

měření emisí stacionárních zdrojů

 

měření emisí stacionárních zdrojů

 

Firma EVECO, s.r.o. má zkušební laboratoř pro měření emisí stacionárních zdrojů, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1563 a je oprávněna k měření dále uvedených emisí:

 

 • tuhých znečišťujících látek
 • základních plynných škodlivin CO, NOx, SO2
 • kovů (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn)
 • organických látek měřených jako jednotlivé látky
 • organických látek měřených jako celkový organický uhlík
 • silných anorganických kyselin
 • amoniaku,
 • chloru a jeho plynných anorganických sloučenin
 • fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin
 • kyanidů
 •  

akreditovaná laboratoř pro měření emisí stacionárních zdrojů