Adiabatické systémy31Analytické systémy50Autogenní technika24Brusky7CAD/CAM systémy26CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety13Plastové součásti57PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace17Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla13Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata28Průmyslové armatury11Průmyslové broušení41Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory16Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly14Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty60Průmyslové snímače67Průmyslové stavby1Průmyslové svařování42Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy32Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory13Skladové systémy10Služby9Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory15

Předmět činnosti

mokré odsíření spalin - mokré odsíření

Technologie mokrého odsíření spalin je založena na absorpci oxidu siřičitého do cirkulující suspenze.

Hlavním aparátem, ve kterém probíhají tyto reakce mezi plynnou a kapalnou fází a zajišťují záchyt kyselých škodlivin (především SO2, ale také HCl, HF a v menší míře i SO3 a NO2),  je sprchový absorbér.

Chemické reakce mezi plynem a suspenzí při mokrém odsíření probíhají ve dvou částech absorbéru, a to v kontaktní a v cirkulačním zásobníku. V kontaktní zóně je plyn kontaktován s rozstřikovanou suspenzí síranu, siřičitanu a uhličitanu vápenatého, kde v kapénkách suspenze probíhají fyzikální i chemické pochody. V cirkulační nádrži absorbéru probíhá zejména oxidace siřičitanu na síran vápenatý, dále krystalizace síranu za vzniku dihydrátu a neutralizace absorpčního roztoku.

Tyto procesy probíhají v oxidačním a mírně kyselém prostředí, a to současně a kontinuálně.

Vyčištěné spaliny procházejí odlučovačem kapek, ve kterém dochází k zachycení unášených kapiček suspenze, které jsou následně vraceny do absorbéru. Spaliny jsou dále vedeny do komína a vypouštěny do ovzduší. Komín, tzv. mokrý, je uvažován jako součást absorbéru.

Odebíraná suspenze z absorbéru je přečerpávána do jednotky zpracování energosádrovce, kde se odvodní na koncentraci cca 90% obsahu pevné fáze, tvořené v převážné míře energosádrovcem. Soustavou dopravníků je sádrovec dopravován na požadované místo pro uskladnění.

Vzhledem k tomu, že metoda mokrého odsíření pracuje s teplotou spalin pod rosným bodem, je nutné v celé technologii používat vhodné materiály (nerez, plast, laminát,…), případně volit ochranu proti korozi (antikorozní stěrka, pogumování, …).

Kontaktní údaje

Město:Praha 10
Ulice:Počernická 272/96
PSČ:108 03
IČ:26196174
E-mail:eveco@evecopraha.cz
WWW:http://www.evecopraha.cz
Telefon:+420 296 411 670, 606 641 435
Fax:

Leták