odlučovače aerosolů

EVECO, s.r.o. odlučovače aerosolů - lamelové odlučovače aerosolů, odlučovače aerosolů pro absorpční procesy, komůrkové, febrilní a fibrilní odlučovače aerosolů

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

odlučovače aerosolů

 

odlučovače aerosolů - lamelové odlučovače aerosolů, odlučovače aerosolů pro absorpční procesy, komůrkové, febrilní a fibrilní odlučovače aerosolů

 

Odlučovače aerosolů jsou využívány nejen jako koncové prvky absorpčních procesů, ale také pro záchyt kontaminantů ve formě aerosolů a kapek, například z technologií povrchových úprav (chromovny apod.). Používají se především následující typy.

 

Lamelové odlučovače se aplikují ve všech absorpčních procesech a všude tam, kde je třeba odlučovat kapalný úlet. Jsou navrhovány buď jako součást absorpčních aparátů nebo jako samostatné aparáty integrované do potrubního vzduchotechnického systému.

 

Komůrkové lamelové odlučovače jsou určeny pro odlučování aerosolů a kapalných úletů především v povrchových úpravách kovů pro záchyt oxidů chromu a niklu. K odlučování úletu dochází na speciálně tvarovaných sinusových lamelách, kde se využívá k separaci odstředivé síly. Kapky narážejí na stěny lamel a buď jako jednotlivé kapky nebo film jsou proudícím plynem transportovány do oddělovacích komůrek, kde se zachycují a stékají do spodní části aparátu.

 

Odlučovače aerosolů febrilní, tzv. demistery, jsou tvořeny pleteninou  vláken, na kterých kapénky zvětšují svůj objem v důsledku koalescence, zachycují se a zkapávají dolů. Jsou vhodné pro systémy bez podílu pevných látek. Ty případně musí být odloučeny v předstupni.

 

Fibrilní odlučovače aerosolů v různých provedeních jsou vhodné pro odlučování jemných olejových aerosolů od brusných automatů nebo aerosolů při tepelném zpracování kovů (kalení, popouštění) apod.

 

Pro zvýšení funkce odlučovačů aerosolů se před ně mohou předřadit koagulátory.