separace pachů

EVECO, s.r.o. separace pachů - separace pachů z odpadních plynů

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

separace pachů

 

separace pachů - separace pachů z odpadních plynů

 

Pachově obtěžující odpadní plyny jsou specifickou skupinou organických emisí. Obvykle se jedná o širokou škálu organických kontaminantů přítomných v malých koncentracích nepřekračujících emisní limit, které ve vzájemné interakci vykazují obtěžující účinky pro obyvatelstvo. Zdrojem pachově obtěžujících látek jsou nejčastěji potravinářské výroby (udírny, mlékárny, výroba čokolády, pražírny kávy apod.), zemědělství, veterinárně asanační ústavy (kafilerie), biologické čistírny odpadních vod apod.

 

Pro dezodorizaci těchto procesů jsou používány adsorpční technologie (s regenerací, bez regenerace), termické spalování (katalytické, regenerativní), ale především biologické procesy, které jsou bezodpadové a mají významně nejnižší provozní náklady.

 

Biotechnologie využívá intenzifikované procesy probíhající v přírodě, při kterých účelově vybrané a napěstované bakterie při svém metabolismu transformují škodliviny na vodu a oxid uhličitý. Při takovýchto procesech dezodorizace nevznikají žádné odpadní látky a jedná se tudíž o typickou bezodpadovou technologii.

 

Biokultury se nanášejí na různé typy nosičů (přírodní nosiče - kůra, substrát, rozvlákněné kořeny apod.), plastové materiály (polyuretanové pěny), absorpční výplně, koks apod.

 

Pokud se jedná o pachové látky biologicky neodbouratelné, jsou navrhovány technologie s chemickým čištěním. Jedná se o vícestupňové aparáty, z nichž posledním separačním stupněm je např. oxidace.