služby v ochraně ovzduší

EVECO, s.r.o. služby v ochraně ovzduší - poradenské služby v ochraně ovzduší, servis a služby v ochraně ovzduší

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

služby v ochraně ovzduší

 
služby v ochraně ovzduší - poradenství, servis, měření a služby v ochraně ovzduší
 
Společnost EVECO, s.r.o. Praha zajišťuje při svých dodávkách komplexní inženýrský servis od zhodnocení problému, včetně autorizovaného změření parametrů zdroje, návrh optimální technologie a konstrukčního řešení příslušných aparátů, vypracování projektové dokumentace, dodávku a montáž zařízení, přes veškeré služby v ochraně ovzduší uvedení zařízení do provozu až po předání zákazníkovi „na klíč“.
 
Mezi další poskytované služby v ochraně ovzduší patří:
 
Ekologizace a modernizace provozů formou zásahu do stávající technologie nebo úpravou dílčích aparátů nebo aparátových uzlů
 
Dodávky jednotlivých aparátů (absorbérů, adsorbérů, odlučovačů, demisterů)
 
Dodávky aparátových prvků (výplní, vestaveb, rozdělovačů kapalné fáze, systému dispergace kapalné fáze, odlučovačů kapalného úletu)
 
Poradenská a konzultační činnost v oblasti separace kontaminantů všech fyzikálních forem a chemických složení z odpadních plynů a spalin
 
Experimentální ověřování nových technologií v ochraně ovzduší na mobilních absorpčních zařízeních fy EVECO, s.r.o.
 
Aparáty i linky jsou standardně vybaveny systémem měření, regulace a řízení a umožňuji napojení na nadřazený řídicí systém pro služby v ochraně ovzduší dle požadavku zákazníka.
 
služby v ochraně ovzduší - servis a služby v ochraně ovzduší