suché odsíření

EVECO, s.r.o. suché odsíření - metody pro suché odsíření v separaci kontaminantů, suché odsíření

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

suché odsíření

 

suché odsíření - systémy pro suché odsíření v separaci kontaminantů

 

Sorpce s chemickou reakcí – pro separaci kyselých kontaminantů (HCl, HF, SO2). Sorbent je v práškové formě dávkován do proudu spalin, kde reaguje s kontaminanty. Pro suché odsíření se v praxi používají buď přímé dávkování do potrubí s následným látkovým filtrem nebo je před látkový filtr ještě předřazen reaktor pro zajištění míchání spalin se sorbentem před odvodem na látkový filtr. Použití kontaktoru je u suchého odsíření nutné v případě, kdy je potřeba prodloužit dobu zdržení pro správný průběh chemické reakce mezi kontaminanty v odpadním plynu a používaným sorbentem.

 

Suché metody odsíření používají jako sorbent hydroxid vápenatý Ca(OH)2, nebo hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3). Výběr sorbentu pro suché odsíření záleží na provozních parametrech, jako je teplota a vlhkost spalin, obsah škodlivin ve spalinách aj. Dále se pro suché dávkování do spalinovodu používá HOK (hnědouhelný koks) nebo aktivní uhlí.  Ten se využívá např. pro snižování emisí rtuti a funguje na principu adsorpce.