technologie pro separaci emisí

 technologie pro separaci emisí - návrh technologie pro separaci emisí

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

technologie pro separaci emisí

technologie pro separaci emisí - návrhy technologií pro separaci emisí

Naše technologie ochrany ovzduší pro separování emisí mají využití prakticky ve všech průmyslových odvětvích:

 • chemický průmysl                     
 • výroby průmyslových hnojiv
 • spalovny odpadů 
 • farmaceutický průmysl
 • hutní a slévárenský průmysl
 • koksárenství
 • průmysl dřevozpracující a nábytkářský
 • sklářský průmysl
 • elektrotechnický průmysl
 • povrchové úpravy kovů
 • průmysl potravinářský a zemědělský
 • lakovny a laminovny