Adiabatické systémy31Analytické systémy62Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje48CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály26Elektronika a elektrotechnika43Filtrační systémy16Formy4Frekvenční měniče17Frézovací stroje9Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení23Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky37Průmyslová akustika25Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla23Průmyslová ložiska39Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety32Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory55Průmyslové obaly30Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače68Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení42Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory16Skladové systémy10Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy15Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Záložní zdroje napájení20Zdvihací technika33Zkoušení materiálů37Zkušební komory31

Předmět činnosti

požární ochrana
 
Dle vyhlášky 246/2001 Sb. §1 bod m je „požár každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
 
Pojem požární ochrana (https://www.avaps.cz/produkty/pozarni-uzavery) znamená kombinaci hned několika hledisek, které je nutno brát v potaz, aby bylo zajištěno bezpečí uživatelů budov. Zbytečné ztráty na životech a poničený nebo zcela zničený majetek bývají často důsledkem neopatrnosti, výjimkou však nejsou ani technické závady či úmyslná založení požáru.
 
Stále přísnější požadavky na požární bezpečnost staveb má za následek pokles počtu usmrcených osob při požárech monitorovaný od roku 1972 Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, které každý rok vydává Statistickou ročenku, ve které detailně popisuje jednotlivé druhy událostí, jejich vývoj a příčiny a přehled o zásazích provedených v uplynulém roce.
 
Dle této ročenky za rok 2018 Jednotky požární ochrany zasahovali u celkem 20.277 požárů při nichž zahynulo 95 lidí; v porovnání s rokem 2017, kdy zásahy probíhaly u 16 249 případů, tak došlo ke znatelnému nárůstu. Mezi nejčastější příčiny patří nedbalost, úmyslné zapálení, technická závada a špatný technický stav, v roce 2018 bylo navíc extrémní sucho a minimum srážek, což dozajista také stálo za nárůstem požárů.
 
JPO také každý rok vydává statistické základní údaje, mezi které patří i přímé škody a uchráněné hodnoty.
 
„… v roce 2018 vzniklo na území ČR v průměru denně 57 požárů, škoda 7,9 mil. Kč a včasným zásahem byly uchráněny hodnoty za 29,8 mil. Kč denně.
Uchráněné hodnoty včasným zásahem JPO 3,8× převyšují škody přímé.“
„V roce 2018 hořelo v 6 212 stavbách, Výše přímých škod způsobená požáry výrazně převyšuje u budov a staveb než u vozidel nebo volných ploch.“
Zdroj: Statistická ročenka hasičského záchranného sboru ČR
 
Dle přehledu vybraných požárů se škodou 10 mil. Kč a vyšší se vyskytují nejčastěji hotely, autoservisy, skladovací a výrobní haly.
 
Nastavená pravidla požární prevence zahrnují aktivní a pasivní ochranu budov, požární opatření jsou na vysoké úrovni a bez nadsázky mohou zachránit životy uživatelů budov a jejich majetky.

Contact information

Město:Klecany
Ulice:U Obalovny 488
PSČ:250 67
IČ:25650939
E-mail:obchod@avaps.cz
WWW:http://www.avaps.cz
Telefon:777 911 770
Fax:

Leták

Další nabídky

požární ochrana