Adiabatické systémy31Analytické systémy50Autogenní technika24Brusky7CAD/CAM systémy26CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety13Plastové součásti57PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace18Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla13Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata28Průmyslové armatury11Průmyslové broušení41Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory16Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly14Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty50Průmyslové snímače47Průmyslové stavby1Průmyslové svařování42Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy32Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory6Skladové systémy10Služby9Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory15

Předmět činnosti

Čerpací jímky kanalizace - čerpací jímky tlakové kanalizace a tlakové kanalizační sítě jsou v dnešní době hojně využívány, neboť se jedná o dostupné řešení odkanalizování nových i stávajících zástaveb bez ohledu na spádové poměry v lokalitách. Tlaková kanalizace je uzavřený systém podobný obrácenému vodovodu. Každého připojeného objektu jsou odpadní vody odváděny prostřednictvím čerpací jímky, výtlaky z čerpacích jímek se připojují do uličních páteřních výtlaků a ty se nadále spojují a dimenze potrubí se odpovídajícím způsobem navyšuje tak, aby byla zachována přiměřená proplachovací rychlost proudění v síti. Síť je pak zakončena na čistírnu odpadních vod. Ve složitějších sítích může být výtlak ze sítě domovních čerpacích stanic zaústěn také do gravitační kanalizace přes uklidňovací nebo velkou čerpací stanici.

Při návrhu čerpacích jímek tlakové kanalizace se zohledňují tyto požadavky:

– potřebný akumulační objem vlastní jímky  – tedy např. počet připojených osob, velikost rodinného nebo bytového domu, objektu či provozovny

– terénní poměry – hloubka s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu, případný výskyt podzemní vody apod.

– čerpací jímky kanalizace mohou být plastové – polyetylenové (vyrobené metodou rotačního tváření, monolitické), polypropylenové (svařované z desek), nebo železobetonové

Návrh a provedení technologie čerpacích jímek tlakové kanalizace ovlivňuje:

– požadované parametry technologie čerpacích jímek závisí na převýšení a délce celé čerpací sítě, ztrátách třením a minimální proplachovací rychlost proudění, aby nedocházelo k usazování kalů ve výtlačném potrubí

– pro optimální funkci sítě tlakové kanalizace se obvykle požaduje, aby čerpací technologie jednotlivých připojených jímek měla obdobné parametry

– v domovních kanalizačních jímkách na tlakové síti se osazují čerpadla s řezákem

– složení odpadních vod v tlakové kanalizaci tvoří obvykle pouze splaškové vody a fekálie bez abraziv a děšťových vod

– množství nečistot a jiné předpoklady v závislosti na charakteru a velikosti připojeného objektu.

– další technické požadavky mohou být dány správcem kanalizační sítě (např. vodohospodářskou společností, obcí apod.)

více informací na Čerpací jímky tlakové kanalizace

Kontaktní údaje

Město:Praha 9 - Kyje
Ulice:Hamerská 536
PSČ:198 00
IČ:62578316
E-mail:cerpadla@sigmontpraha.cz
WWW:http://www.sigmontpraha.cz/tlakova-kanalizace
Telefon:+420 281 861 722
Fax:

Leták