Adiabatické systémy31Analytické systémy50Autogenní technika24Brusky7CAD/CAM systémy26CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety13Plastové součásti57PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace18Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla13Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata28Průmyslové armatury11Průmyslové broušení41Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory16Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly14Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty50Průmyslové snímače47Průmyslové stavby1Průmyslové svařování42Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy32Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory6Skladové systémy10Služby9Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory15

Předmět činnosti

Čerpací stanice - domovní čerpací stanice se používá v systému tlakové kanalizace k přečerpávání odpadních vod. Každý odkanalizovaný objekt má vlastní domovní čerpací stanici a výtlaky z těchto stanic se spojují v páteřním řadu, kterým jsou odváděny na čistírnu odpadních vod. Ve složitějších sítích může být výtlak ze sítě domovních čerpacích stanic zaústěn také do gravitační kanalizace přes uklidňovací nebo velkou čerpací stanici.

Při návrhu domovních čerpacích stanic se zohledňují tyto požadavky:

– potřebný akumulační objem vlastní šachty – tedy např. počet připojených osob, velikost rodinného nebo bytového domu, objektu či provozovny

– terénní poměry – hloubka s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu, případný výskyt podzemní vody apod.

– domovní čerpací stanice mohou být plastové – polyetylenové (vyrobené metodou rotačního tváření, monolitické), polypropylenové (svařované z desek), nebo železobetonové (prefabrikované či odlévané přímo na místě určení)

Návrh a provedení technologie domovní čerpací stanice ovlivňuje:

– složení odpadních vod – fekálie, či naopak abraziva, množství nečistot a jiné předpoklady v závislosti na charakteru a velikosti připojeného objektu.

– požadované parametry technologie čerpacích stanic závisí na převýšení a délce celé čerpací sítě, ztrátách třením a minimální proplachovací rychlost proudění, aby nedocházelo k usazování kalů ve výtlačném potrubí

– v domovních čerpacích stanicích na tlakové kanalizaci  se obvykle osazují čerpadla s řezákem

– další technické požadavky mohou být dány správcem sítě (např. vodohospodářskou společností, obcí apod.)

Více informací na Domovní čerpací stanice.

Kontaktní údaje

Město:Praha 9 - Kyje
Ulice:Hamerská 536
PSČ:198 00
IČ:62578316
E-mail:cerpadla@sigmontpraha.cz
WWW:http://www.sigmontpraha.cz/prodej-cerpadel/cerpaci-jimka-tlakove-kanalizace-pro-rodinny-dum
Telefon:+420 281 861 722
Fax:

Leták