PLC software

 PLC software - modulární plc software

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

PLC software

PLC software - modulární plc software

OMC 8000 společnosti ORBIT MERRET spol. s r.o. je nové rozšiřitelné modulární PLC. S tímto PLC se dají dělat divy, umí totiž ve velmi širokých možnostech parametrizovat své vstupy nejen pro připojení digitálních signálů, ale také běžných analogových, čítačových do 100kHz, dále připojení IRC a v neposlední řadě, protože PLC vyrábí společnost zabývající se také měřícími převodníky, umožní připojit přímo do PLC teplotní sondy Pt100 a termočlánky B E J K N R S T a L. K programování se používá upravený software Multiprog podle normy IEC 61131. Popíšeme si v krátkých pasážích, jak to vůbec vypadá prakticky. PLC je umístěno v modulu šířky 72mm. Jestliže Vám ihned z kraje připomíná třeba LOGO, nebo jiný podobný systém programovatelných relé, velmi rychle na to zapomeňte. Nejedná se vůbec o nějaký jednoduchý mini systém, ale o plnohodnotné PLC, jehož základní modul můžete dalšími I/O moduly dále rozšiřovat. Hlavní modul může být napájen 230V nebo 24V.
K připojení rozšiřujících modulů slouží CAN sběrnice, která je na hlavním modulu vyvedena nad ovládacími tlačítky konektorem RJ11. PLC umožní připojit až 31 dalších modulů, které mohou být umístěny v těsné blízkosti, nebo vzdáleně až do 40 metrů. Připevnění modulu v rozvaděči je řešeno DIN lištou, nic jiného se dnes už ani nedá očekávat.
Z horní strany PLC pak najdeme Ethernetový konektor a škvíru pro mikro SD paměťovou kartu pro záznam dat (trendy, alarmy atd). Jeden pár vstupů může být použit jako RS485 pro komunikaci s dalšími zařízeními, jako je například numerický nebo textový displej, jednoduchý operátorský panel a podobně. Pokud by nestačila maximální 40m vzdálenost rozšiřujících modulů, je možné použít téměř na libovolnou vzdálenost spojení dvou hlavních modulů pomocí UDP právě přes linku Ethernet.

Jelikož se jedná o PLC s Ethernetovou komunikací, je prioritní jednoduché nastavení IP adresy, aby bylo možné jej jednoduše připojit jak do sítě, tak k PC s programovacím softwarem Multiprog. Právě nastavená IP adresa je vždy viditelná v horní části barevného displeje TFT.

Změna IP adresy se neprovádí jako třeba u jiných PLC, změnou konfigurace v programovacím prostředí a následným nahráním do PLC, ale je nutné ji upravit přímo na PLC přes nastavovací menu. Je to řešení, které je velmi praktické a hned hotové. Stačí po zapnutí přístroje na chvilku podržet tlačítko OK, a PLC se přepne do nastavovacího módu. Tam je možné, kromě dalších nastavení, IP adresu upravit. Pak již stačí jen připojit Ethernetový kabel. Teoreticky. Prakticky zbývá ještě instalace programovacího prostředí Multiprog.

Multiprog je softwarový nástroj, který je tentokrát speciálně upraven pro Orbit Merret. Samozřejmě včetně češtiny. Běží na platformě Microsoft Windows XP, Windows Vista, stejně jako v systému Windows 7. Instalace není nijak problematická, je to otázka několika minut. Na PC se kromě software Multiprog instaluje ještě PLCReader, který usnadní vytvoření komunikace mezi dvěma PLC a také OMFinder, který najde na síti OCM 8000. Úplně nejzajímavější součástí dodávaných souborů je ale složka Orbit Merret, kde najdete spoustu příkladů a návodů pro programování OMC 8000 podle IEC 61131, což není zase tak úplně nezajímavé, zvlášť když v jedné z podsložek je několik pdf návodů k programování v IEC 61131 obecně.

Samotný Multiprog si můžete zdarma stáhnout v třiceti denní zkušební verzi, včetně všech příkladů a návodů. Samotná licence pro PLC Orbit Merret je pak doslova za pár stokorun, neboť platíte jen nezbytné náklady spojené s úpravou software. Právě úprava Multiprog pro Orbit Merret zajistí možnost založení nového projektu podle průvodce, nebo hotových šablon struktury PLC programu. Struktura PLC programu je naprosto shodná s jinými PLC programy vytvořenými podle IEC 61131.

Pokud by vám měla dělat problém syntaxe zápisu adres proměnných a I/O, je pro to v Helpu jednoduchá pomůcka pro zápis. Jestliže se dostanete s programovacím PC na síť ve stejném segmentu, pomocný softwarový nástroj OMFinder připojené PLC spolehlivě najde. V menu PLC pak nastavíme IP adresu přesně podle naší sítě. Nenastavujeme tedy IP adresu přes software Multiprog, ale přímo v menu PLC na jeho displeji. Pak už jen stačí v software Multiprog otevřít projekt s příklady programování v IEC 61131, nebo ukázky programů z různých školení Orbit Merret. Je toho spoustu a vše seřazeno přesně podle možností PLC, takže si vyzkoušíte všechny vlastnosti a možnosti OMC 8000. Jediné co je v otevřeném projektu nutné udělat, je nastavit IP adresu připojeného PLC, neboť v příkladu je nějaká obecná. Poté již bude fungovat komunikační menu, které se spustí přes zvýrazněnou ikonu. Jestliže nebude správně nastavena IP adresa, komunikační okno se vůbec neotevře!

Multiprog obsahuje nejen standardní funkce a funkční bloky pro IEC 61131, v knihovně pro OMC 8000 stačí přes pravou klávesu myši vyvolat "Help" a kompletní popis funkčního bloku budeme mít dokonce v češtině. Přesně jsou popsány parametry funkce, která nastaví vlastnosti jednotlivých vstupů. Protože parametrizace každého vstupu se provádí pouze přiřazením číselné hodnoty na patřičný vstup funkčního bloku, je důležitá tabulka hodnot funkcí. Stačí z knihovny funkcí "nastrkat" myší patřičnou hodnotu. Funkční blok "SetInputs" se pak vyvolá při startu PLC a vstupy se parametrizují podle těchto hodnot. Potom již můžeme vyzkoušet všechny programové příklady v software Multiprog. Například rotující barevný čtverec a podívat se jak je to v PLC programu napsáno třeba pro inspiraci nebo ukázku připojení čidla Pt100 přímo do PLC a vyhodnocení měřené teploty.