programování PLC

 programování PLC - systém programování PLC

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

programování PLC

programování PLC - systém řešení programování PLC 

Na začátek povídání o programování PLC bychom rádi uvedl jednu velmi podstatnou myšlenku, která platí nejen při programování PLC, ale při jakémkoliv typu programování. Ať už jde o programování internetových stránek, počítačových aplikací, mikropočítačů či PLC, stále platí stejné pravidlo:
Programátor se učí programováním.
Podívejme se však zpět do roku 1993 -2003. Právě v této době vydal IEC (International Electrotechnical Commission) standard známý jako 61131. V daném standardu najdeme sekci IEC 61131-3 která obsahuje dokumenty věnované právě programovacím jazykem PLC. Hlavním důvodem pro vytvoření tohoto standardu bylo právě sjednocení - standardizace existujících programovacích jazyků různých výrobců PLC automatů. Řekněme si upřímně o kolik komplikovanější by byl život programátora, kdyby se při různých výrobců PLC musel učit nový způsob programování. Ať už tedy programujete PLC od ORBIT MERRET spol. s r.o., Siemens, Beckhoff či jiného výrobce, vždy se setkáte s některými z programovacích jazyků popsaných v daném standardu.
Standard IEC 61131-3 hovoří právě o pěti následujících způsobech programování PLC.
1) Instruction List (IL) posloupnost instrukcí - v němčině (AWL)
Jde o programovací jazyk nižší úrovně, který je velmi podobný assembleru. Takový jazyk je především vhodný spíše pouze pro malé projekty, nebo pro tvorbu uzavřených funkcí. V dnešní době je však pro svou složitost využíván jen velmi málo protože dnes najdeme jiné jednodušší a přehlednější způsoby programování.

2) Structured Text (ST) - strukturovaný text
Při ST jde o programovací jazyk vyšší úrovně. Můžeme ho přirovnat programovacím jazykem "C", Pascal a jiné. Své příznivce si "ST" proto nachází především mezi programátory, kteří jsou zvyklý pracovat právě s programovacími jazyky vyšší úrovně.

3) Ladder Diagrams (LD) - jazyk kontaktních (reléových) schémat - v němčině (KOP)
Daný programovací jazyk můžeme přirovnat ke tvorbě elektrických reléových schémat. Na rozdíl od předešlých programovacích jazycích (IL, ST) je LD grafický způsob programování. V dnešní době je velmi oblíbeným a využívaným jazykem z důvodu své jednoduchosti tvorby vlastního programu, přehlednosti zápisu, čtení kódu a jednoduché diagnostiky v případě poruchy zařízení.

4) Function Block Diagram (FBD) - jazyk funkčních bloků - v němčině (FUP)
Jde opět o grafický způsob programování, kde využíváme na programování funkční bloky na které připojujeme vstupy a výstupy. Každá z funkci (časovače, matematické operace a jiné) má své označení a svůj vlastní blok, který následně spojujeme dohromady s ostatními bloky s cílem vytvoření vlastního programu podle předem nadefinovaného algoritmu.

5) Sequential Function Chart (SFC)
Tak jako předešlé dva programovací jazyky tak i tento můžeme považovat se grafický programovací jazyk. V současné době je velmi oblíbený, a to především pro vytvoření sekvenčních programů. V překladu pokud potřebujeme naprogramovat sled po sobě následujících událostí je vhodné využít právě daný typ programování - SFC. Jako příklad si můžeme uvést jednoduchou posloupnost kroků potřebných pro naprogramování: (1. kontrola inicializace pracoviště 2.vlož díl 3. zkontroluj přítomnost dílu 4. uzavři upínky 5. opracuj díl 6. odepněte upínky 7. zinicializuj pracoviště).