štíhlá údržba

HENKEL CR, spol. s r.o. lepidla pro štíhlou údržbu - štíhlá údržba

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

štíhlá údržba

 

štíhlá údržba - lepidla pro štíhlou údržbu

 

Společnost HENKEL ČR nabízí produkty a technologie pro štíhlou údržbu ve výrobě zejména průmyslová lepidla a průmyslové lepicí systémy. Úspora nákladů za lepení, plynulý a bezporuchový provoz, nová konstrukční řešení s vysokou přidanou hodnotou, jsou klíčovými aspekty konkurenceschopnosti každého výrobního závodu. Moderní chemické produkty LOCTITE poskytují zákazníkům zmíněnou konkurenční výhodu, jejich vysoká přidaná hodnota má zásadní vliv na ekonomiku výroby. Správný návrh výrobku i technologie jeho výroby lepidel, tak aby splnil požadavky zákazníků a byl vyroben optimálními náklady dle zásad hodnotové analýzy – to je předmětem našich seminářů. To vše doplňuje komplexní nabídku společnosti HENKEL ČR spol. s r.o. na poli průmyslové údržby. Jsme rovněž poskytovatelé předních technologií v údržbě, provádíme školení pracovníků údržby. Dobře vyškolený a vybavený zaměstnanec výroby či údržby je konkurenční výhodou, šetří náklady za průmyslová lepidla i lepení a zajišťuje plynulý provoz strojních zařízení, minimalizuje prostoje. Sledujeme moderní trendy ve výrobě a reagujeme na ně, jsme partnerem pro všechny druhy provozované výroby i údržby. průmyslové lepidla pro výrobu, LOCTTIE, vteřinová lepidla, LOCTITE 4090, epoxidová lepidla, spojování materiálů, technologie výroby, těsnění, štíhlá výroba, zajišťování šroubů, lepení ložisek, těsnění závitů, těsnění přírub, konstrukční lepení, kovem plněné tmely