maziva pro spojovací součásti

 maziva pro spojovací součásti - speciální maziva pro spojovací součásti se závitem

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

maziva pro spojovací součásti

maziva pro spojovací součásti - speciální maziva pro spojovací součásti se závitem

Utahování šroubů představuje náročné tribologické podmínky: vysoké povrchové napětí a mezní tření a v mnoha případech i nízké kluzné rychlosti. Stejně náročné jsou i požadavky, které musí maziva splňovat: musí absorbovat vysoké tlaky a zároveň zajistit úzký rozsah hodnot tření pro dosažení vyšších předpínacích sil a konzistentních utahovacích momentů. Vaše mazivo navíc musí účinně fungovat i při vysokých teplotách, aby zajistilo nedestruktivní demontáž a zabránilo nákladným opravám a bezpečnostním rizikům.