maziva pro textilní průmysl

Klüber Lubrication CZ, s.r.o. maziva pro textilní průmysl - speciální maziva pro textilní průmysl

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

maziva pro textilní průmysl

 

maziva pro textilní průmysl - speciální maziva pro textilní průmysl

 

Na maziva hledíme jako na základní konstrukční prvek textilních strojů. Musí odpovídat požadavkům na jednotlivé komponenty a zajistit tak co nejefektivnější dosažení optimálního výkonu. S našimi speciálními mazivy můžeme pokrýt celý výrobní proces v textilním průmyslu, včetně:

 

Spřádacích strojů: vynikající ochrana proti korozi u ložisek, spřádacích rotorů, rozvolňovacích válců, spřádacích čerpadel a zvlákňovacích trysek

 

Pletacích strojů: dlouhá životnost s minimálními požadavky na údržbu jehel a platin, kluzných kolejnic a vodicích tyčí

 

Tkacích strojů: delší intervaly mezi údržbami díky mazání pohonů, klešťových tkalcovských stavů a řetězů s použitím minimálního množství maziva

 

Dokončovacích strojů: odolnost proti působení vody, páry, kyselých a zásaditých roztoků pro použití s napařovacími stroji, valivými ložisky, kompenzátory a válci

 

Napínacích rámů: méně úsad díky vysokému separačnímu účinku na dopravníkové řetězy, nastavovací vřetena, jehelní tyče a spony