Adiabatické systémy31Analytické systémy50Autogenní technika27Brusky7CAD/CAM systémy32CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Formy3Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety13Plastové součásti57PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace17Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla25Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata27Průmyslové armatury11Průmyslové broušení44Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly15Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty59Průmyslové snímače67Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy33Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory13Skladové systémy10Služby10Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory19

Předmět činnosti

odvod kouře a tepla - zařízení pro odvod kouře a tepla

ZOKT jsou zařízení pro přirozený nebo nucený odvod kouře a tepla z budovy směrem ven. Tato zařízení jsou určena k tomu, aby během požáru udržela únikové cesty prosté kouře a minimalizovala hmotné škody.

Systémy ZOKT se skládají ze tří hlavních komponentů:

zařízení pro odvod kouře a tepla, kouřových zástěn pro zamezení šíření kouře v budově,

zařízení pro přívod čerstvého vzduchu do budovy.

Součástí projektů jsou často také rozvody vzduchotechniky.

Zařízení pro přirozený versus nucený odvod kouře a tepla

Je nutné vybrat zařízení pro přirozený nebo nucený odvod kouře a tepla ? Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla jsou založena na principu přirozeného proudění horkých plynů směrem z budovy ven. Tato zařízení plní často dvojitou funkci – jako zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru nebo jako zařízení pro přirozené denní větrání za běžných podmínek. Oproti tomu zařízení pro nucený odvod kouře a tepla jsou založena na mechanickém odvodu kouře a tepla.

Kontaminace zplodinami

Tam, kde jsou rozsáhlé střešní plochy, je nezbytné zamezit šíření kouře v prostoru pod střechou uvnitř budovy. Tomu se dá zabránit instalací kouřových zástěn, které prostor účinně rozdělí na menší úseky. Tyto bariéry mohou být nainstalované napevno, automaticky spustitelné, textilní nebo prosklené. Často jsou používány ve velkých budovách typu nákupních center nebo atrií pro kontrolu šíření kouře směrem do nitra budovy.

Vrstva čistého vzduchu

Výška vrstvy dýchatelného vzduchu pod úrovní vrstvy kouře je důležitým parametrem. Je nezbytné, aby tato vrstva byla dostatečně vysoká pro zajištění průchodnosti únikových cest, ochrany hmotného majetku a také pro bezproblémové užívání budovy i při spuštění pevně nainstalovaných kouřových zástěn do co nejnižší úrovně.

Přívod čerstvého vzduchu

Dostatečný přívod čerstvého vzduchu je životně důležitý. Současně s tím, jak jsou odváděny kouř, teplo a zplodiny, musí být přiváděn vzduch čerstvý. V opačném případě může dojít uvnitř budovy k dekompresi a hrozí, že systém pro odvod kouře a tepla přestane být funkční. Přívod čerstvého vzduchu může být zajištěn zařízením pro přirozený odvod kouře a tepla, které ústí do rezervoárů kouře daleko od požáru nebo pomocí zařízení nainstalovaných nízko nad úrovní terénu, případně automatických dveří.

Další kroky

Colt Vám může pomoci s návrhem systémů pro odvod kouře a tepla. Colt nabízí kompletní technické poradenství v oblasti návrhů systémů ZOKT. Kontaktujte nás, prosím, pro bližší informace.

Kontaktní údaje

Město:Praha 5
Ulice:Strakonická 1199/2d
PSČ:150 00
IČ:27365034
E-mail:info@cz.coltgroup.com
WWW:https://www.coltinfo.cz
WWW:http://www.coltinfo.cz
WWW:http://www.coltinfo.ru
Telefon:+420 251 556 665
Fax:+420 251 556 583

Leták

Další nabídky

odvod kouře a tepla