chladicí okruhy

ALSUS s.r.o. chladicí okruhy - jednookruhové i víceokruhové chladicí okruhy, chladicí okruhy s otevřeným a uzavřeným systémem chlazení

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

chladicí okruhy

 

chladicí okruhy - jednookruhové i víceokruhové chladicí okruhy, chladicí okruhy s otevřeným a uzavřeným systémem chlazení

 

Pro zajištění bezproblémového provozu chladicí věže, dosažení výkonových parametrů a  plánované životnosti s minimální energetickou náročností, je vždy nutný vhodný návrh ostatních technologií cirkulačního chladicího okruhu. http://alsus.cz/technologie-chladicich-okruhu

 

Chladicí okruhy chladicí věže tvoří ve většině instalací tyto zařízení:

 

  • Chladicí věž, případně jiné zařízení pro odvedení tepelného výkonu
  • Oběhová čerpadla
  • Technologie úpravny vody
  • Akumulační nádrž
  • Filtrace
  • El. rozvaděč včetně M+R pro automatický provoz zařízení
  • Stavba čerpací stanice, případně betonového bazénu pod chladicí věž

 

Chladicí okruhy můžeme rozdělit podle

použití chladicí věže na okruhy s otevřeným a uzavřeným systémem chlazení.

Chladící okruh s otevřeným systémem chlazení:

 

*          Jednookruhové provedení chladicího okruhu

 

Chladicí voda je přivedena na chlazenou technologii, kde dojde k jejímu oteplení. Voda je dále přivedena do chladicí věže, kde je ochlazena a samospádem se vrací do akumulační jímky ( případně bazénu pod chladicí věží ) a čerpadlem je čerpána opět na chlazenou technologii.

 

*          Dvouokruhové provedení chladicího okruhu

 

Chladicí okruh je tvořen dělenou akumulační jímkou ( případně děleným bazénem pod chladicí věží ). Jímka je rozdělena na část s teplou ačást s ochlazenou vodou. Čerpadla z ochlazené části jímky čerpají vodu do chlazené technologie, kde se voda ohřeje a vrací se do oteplené části akumulační jímky. Čerpadla z oteplené části akumulační jímky čerpají vodu na chladicí věž, kde se voda ochladí a gravitačně se vrací zpětdo ochlazené části akumulační jímky.

 

U obou možností je uspořádáním chladicího okruhu řešena ochrana proti zamrznutí při odstávce v zimním provozu bez nutnosti instalace el. vytápění do chladicí věže.

 

Chladící okruh s uzavřeným systémem chlazení:

 

*          Chladicí okruh s uzavřeným systémem chladicí věže by měl být provozován jako tlakový. Voda oteplená na chlazené technologii je přivedena zbytkovým tlakem do trubek chladicí věže, kde dojde k jejímu ochlazení a ochlazená voda je čerpadlem čerpána zpět do chlazené technologie. 

 

https://www.facebook.com/ALSUS-sro-chladic%C3%AD-v%C4%9B%C5%BEe-mikrov%C4%9B%C5%BEe-mikrochladi%C4%8De-704354906408162