otevřené chladící věže

ALSUS s.r.o. otevřené chladící věže - průmyslové otevřené chladící věže

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

otevřené chladící věže

 

otevřené chladící věže - průmyslové otevřené chladící věže

 

U otevřených chladicích věží se chlazená voda dostává do přímého kontaktu s okolním vzduchem. http://alsus.cz/chladici-veze-s-otevrenym-systemem-chlazeni Oteplená voda je přivedena potrubím na otevřenou chladicí věž a pomocí trysek rozstříknuta na chladicí vestavbu. V chladicí vestavbě se chlazená voda odpařuje do proudícího vzduchu, který je do spodní části nasáván z okolního prostředí pomocí ventilátoru instalovaného na stropní  konstrukci otevřené chladicí věže. Vlhký a teplý vzduchu odchází přes ventilátor pryč z otevřené chladicí věže. Odpařováním vody v chladicí vestavbě otevřené chladící věže dochází k ochlazení vody, která dále gravitačně odtéká do záchytné vany nebo betonového bazénu a dále do čerpadel chladicí vody.  Množství odpařené vody se pohybuje do max. hodnoty 2 % z celkového průtočného množství protékající chlazené vody.