detekce úniku plynů

 detekce úniku plynů - kamery pro detekci úniku uhlovodíkových plynů, detekce plynů CO a CO2

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

detekce úniku plynů

detekce úniku plynů - systém detekce úniků uhlovodíkových, CO, CO2 a dalších plynů

Pro detekce úniku plynů se využívají velmi citlivé termokamery s chlazeným detektorem, které jsou upraveny tak, aby snímaly infračervený zářivý tok pouze v omezeném rozsahu vlnových délek, viz https://www.tmvss.cz/aplikace/termokamery/detekce-uniku-plynu Většina plynů je spektrálně závislá z hlediska transmisivity. Pokud bude velmi citlivá termokamera pro detekce úniku plynů snímat daný plyn na vlnové délce, na které je transmisivita plynu velmi nízká, dojde k tomu, že plyn bude z pohledu kamery bránit prostupu infračerveného záření z pozadí snímané scény a plyn se tak stane detekovatelným. Tohoto jevu se v průmyslu nejčastěji využívá pro detekce úniků uhlovodíkových plynů, CO, CO2 apod. z výrobních zařízení, potrubí apod. Seznam všech plynů, které lze tímto způsobem detekovat, není konečný a vždy záleží na fyzikálních vlastnostech zobrazovaných plynů popřípadě jejich směsí. Termokamery pro detekce úniku uhlovodíkových plynů jsou také velmi často certifikovány do výbušného prostředí, aby se zamezilo nechtěnému zapálení hořlavých plynů u detekce úniku plynů v prostorách s nebezpečím výbuchu.