Adiabatické systémy31Analytické systémy59Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje49CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály25Elektronika a elektrotechnika46Filtrační systémy19Formy5Frekvenční měniče17Frézovací stroje26Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení23Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry16Pracovní ochranné pomůcky37Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla23Průmyslová ložiska39Průmyslová maziva22Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení9Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety32Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory60Průmyslové obaly34Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače69Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení42Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy25Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory17Skladové systémy9Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy21Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Záložní zdroje napájení20Zdvihací technika33Zkoušení materiálů37Zkušební komory31

Předmět činnosti

detekce úniku plynů - systém detekce úniků uhlovodíkových, CO, CO2 a dalších plynů

K detekci úniků plynů se využívají velmi citlivé termokamery s chlazeným detektorem, které jsou upraveny tak, aby snímaly infračervený zářivý tok pouze v omezeném rozsahu vlnových délek, viz https://www.tmvss.cz/aplikace/termokamery/detekce-uniku-plynu Většina plynů je spektrálně závislá z hlediska transmisivity. Pokud bude velmi citlivá termokamera pro detekci úniku plynů snímat daný plyn na vlnové délce, na které je transmisivita plynu velmi nízká, dojde k tomu, že plyn bude z pohledu kamery bránit prostupu infračerveného záření z pozadí snímané scény a plyn se tak stane detekovatelným. Tohoto jevu se v průmyslu nejčastěji využívá k detekci úniků uhlovodíkových plynů, CO, CO2 apod. z výrobních zařízení, potrubí apod. Seznam všech plynů, které lze tímto způsobem detekovat, není konečný a vždy záleží na fyzikálních vlastnostech zobrazovaných plynů popřípadě jejich směsí. Termokamery pro detekce úniku uhlovodíkových plynů jsou také velmi často certifikovány do výbušného prostředí, aby se zamezilo nechtěnému zapálení hořlavých plynů u detekce úniku plynů v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Contact information

Město:Praha 4 - Újezd
Ulice:Studánková 395
PSČ:149 00
IČ:44849443
E-mail:info@tmvss.cz
WWW:https://www.tmvss.cz
Telefon:+420 272 942 720
Fax:

Leták