hlukové kamery

 hlukové kamery - přesná hluková kamera

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

hlukové kamery

hlukové kamery - přesná hluková kamera

Hluková kamera je měřicí přístroj, který je osazen větším počtem přesně rozmístěných mikrofonů a digitální kamerou. Na displeji hlukové kamery se pak zobrazuje reálný obraz snímané scény a přes něj se promítají přesně lokalizovaná místa s nejvyšší intenzitou hladiny zvuku viz https://www.tmvss.cz/vyrobci/tmv-ss/akusticka-kamera-nl-acoustics Hlukovou kameru lze využít například k nalezení míst úniků stlačeného vzduchu, k detekci částečných výbojů na vysokonapěťových prvcích jako jsou např. vedení VN, transformátory, vinutí elektromotorů, generátorů apod. Hluková kamera dokáže analyzovat hluk a s ohledem na jeho frekvenční průběh predikovat, co je jeho příčinou, v případě stlačeného vzduchu pak určit množství unikajícího stlačeného vzduchu a vypočítat finanční ztrátu spojenou s únikem. Z měření je možnost na několik málo kliknutí nechat vygenerovat přehledný report s naměřenými výsledky.