kalibrace termokamer

 kalibrace termokamer - kalibrování termokamer, kalibrační list termokamery, přesná kalibrace termokamer, certifikovaná kalibrace termokamer

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

kalibrace termokamer

kalibrace termokamer - přesné certifikované kalibrování termokamer, kalibrační list termokamery

U každého měřicího zařízení je potřeba čas od času ověřit, zda splňuje definované požadavky na přesnost měření. U termokamer tomu není jinak. Kalibrace termokamer a bezdotykových teploměrů se provádí podle stanoveného a schváleného Pracovního postupu pro kalibraci infračervených radiometrických kamer a infračervených teploměrů viz https://www.tmvss.cz/sluzby/kalibrace/ Kalibrací termokamer se při měření na černých tělesech jednoznačně definuje míra přesnosti termokamer při různých teplotách snímaného objektu a porovnává se s přesností deklarovanou výrobcem v technické specifikaci konkrétního modelu termokamery. Termokamery lze kalibrovat od mínusových teplot až po teploty v řádech tisíců stupňů celsia. Výstupem po kalibraci termokamery je tzv. kalibrační list, který obsahuje nejen informace o konkrétní termokameře jako například výrobní číslo, model termokamery apod., ale také informace o konkrétních naměřených teplotách a odchylkách, informace o tom, kdo, kdy a za jakých podmínek kalibrace termokamer provedl a podle jaké normy postupoval.