kamery pro únik stlačeného vzduchu

 kamery pro únik stlačeného vzduchu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

kamery pro únik stlačeného vzduchu

kamery pro únik stlačeného vzduchu

Pro přesnou lokalizaci míst, kde dochází k úniku stlačeného vzduchu, se čím dál více využívají speciální tzv. hlukové / akustické kamery, které jsou na přední straně osazeny několika desítkami mikrofonů spolu s digitální kamerou. Tato kamera dokáže na displeji přes reálný obraz snímané scény promítat přesně lokalizovaná místa, kde dochází k úniku stlačeného vzduchu. https://www.tmvss.cz/vyrobci/tmv-ss/akusticka-kamera-nl-acoustics Na displeji kamery jsou zobrazeny nejen lokalizované úniky, ale taktéž kvantifikace unikajícího vzduchu, popřípadě vyjádření finančních ztrát na jeho výrobu. Kamera pro únik stlačeného vzduchu je určena primárně pro pracovníky v průmyslové údržbě, kteří tak mohou vykonávat rychlou a efektivní kontrolu provozovaných strojů a zařízení.